Fotografi av Tomas Hägg

Tomas Hägg

Grafisk formgivare

Jag arbetar på LiU-tryck och är expert på LiU:s grafiska profil.

Grafisk formgivare på LiU:s tryckeri

På LiU-tryck jobbar jag med grafisk formgivning och originalframställning av trycksaker och digitala produkter. Det kan till exempel vara broschyrer, skyltar, flyers, foldrar, årsrapporter, verksamhetsberättelser, mallar och presentationer. Jag kan hjälpa dig med textsättning av långa dokument eller böcker, tillgänglighetsanpassning och att färdigställa din avhandling inför tryck. I de fall när du lämnar färdiga original, säkerställer jag att de funkar att trycka i våra maskiner.

Jag är expert på LiU:s grafiska profil och kan hjälpa dig som jobbar vid universitetet att formge din trycksak efter den, men kan även jobba mot kunder utanför universitetet och enligt deras grafiska profil.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Grafisk formgivning och layout
  • Originalframställning
  • Prepress av färdiga original

Kontakta oss på tryckeriet:

liutryck@liu.se

LiU:s tryckeri

Medarbetare på LiU-tryck

Min avdelning