Marcus Lundberg

Grafisk formgivare

Jag arbetar med layout och formgivning på LiU-tryck.

Grafisk formgivare på LiU:s tryckeri

På LiU-tryck arbetar jag med layout och formgivning av både trycksaker och digitala produkter. Det kan till exempel vara skyltar, flyers, foldrar, broschyrer, årsrapporter, mallar och presentationer. Jag kan hjälpa dig med textsättning av långa dokument, tillgänglighetsanpassning eller att färdigställa din avhandling inför tryck. Om du gör designen själv och lämnar ett färdigt original säkerställer jag att det funkar att trycka i våra maskiner.

Jag är väl insatt i Linköpings universitets grafiska profil och kan hjälpa dig som jobbar vid universitetet att utforma något som känns ”LiU”, men kan även jobba mot kunder utanför universitetet och enligt deras grafiska profil.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Grafisk formgivning och layout
  • Idéarbete

Kontakta oss på tryckeriet: 

liutryck@liu.se

LiU:s tryckeri

Medarbetare på LiU-tryck

Min avdelning