Fotografi av Lis Nilsson

Lis Nilsson

Administratör

Din kundkontakt på LiU-tryck.

Den första du möter i kontakt med LiU:s tryckeri

Jag jobbar i LiU-trycks kundcenter och är den första du möter när du mejlar till, eller besöker oss. I mitt jobb ingår att ta emot beställningar, lämna prisuppgifter och planera in de jobb som ska tryckas. Det är ofta jag eller min kollega som lämnar ut och tar emot provtryck som har granskats. Jag ansvarar också för faktureringen, både mot interna och externa kunder.

Inför att en avhandling ska tryckas, lägger jag en tidplan och har den första kommunikationen med dig som doktorand, innan jag lämnar över till någon av mina kollegor som arbetar med formgivning och prepress.

Du får gärna bolla idéer eller problem med mig – inga frågor eller funderingar är för dumma!

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Vara första kontakten mot kund.
  • Lämna prisuppgifter och planera produktionen.
  • Fakturera utförda jobb.

Kontakta oss på tryckeriet:

liutryck@liu.se

LiU:s tryckeri

Medarbetare på LiU-tryck

Min avdelning