Fotografi av Sabina Hunter

Sabina Hunter

Tekniker

Jag arbetar med många olika supporttjänster på LiU-tryck.

På LiU:s tryckeri ger jag support i olika ärenden

När du ringer till LiU-tryck är det oftast jag som svarar. Jag ansvarar för servicebutiken på Campus Valla där vi säljer kurskompendier till studenter. Jag tar också emot beställningar på kompendier från lärare och ser till att kompendierna finns till försäljning.

Förutom kompendier, trycker jag även examensarbeten och uppsatser. Jag kan hjälpa dig med kopiering, laminering och spiralbindning av dokument som du har skrivit ut själv. Jag är snabb på att få fram jobben och mån om att du som kommer till oss ska vara nöjd med den service du får.

Du som är anställd på Linköpings universitet har möjlighet att låna rollups och beachflaggor när du ska presentera lärosätet vid till exempel en mässa eller konferens. Då är det mig du har kontakt med för att boka materialet.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Producera och sälja kompendier till studenter.
  • Ansvara för utlåning av skyltmaterial (till personal).
  • Svara i telefon.

Kontakta oss på tryckeriet:

liutryck@liu.se

LiU:s tryckeri

Medarbetare på LiU-tryck

Min avdelning