Presentation

Jag arbetar som adjungerad lektor och docent i internmedicin vid Linköpings universitet, och jag arbetar kliniskt som internmedicinare och endokrinolog på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Jag är kursansvarig och examinator på läkarutbildningens kurs Klinisk Medicin 1 (K6), som är utbildningens sjätte termin och som kretsar kring internmedicin, allmänmedicin och diagnostik. Kursen ges i Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar.

Min forskning handlar om riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, och jag är särskilt intresserad av folksjukdomarna diabetes mellitus och hypertoni.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Alice M. Jackson, Pardeep S. Jhund, Inder S. Anand, Hans-Dirk Duengen, Carolyn S. P. Lam, Marty P. Lefkowitz, Gerard Linssen, Lars H. Lund, Aldo P. Maggioni, Marc A. Pfeffer, Jean L. Rouleau, Jose F. K. Saraiva, Michele Senni, Orly Vardeny, Magnus Wijkman, Mehmet B. Yilmaz, Yoshihiko Saito, Michael R. Zile, Scott D. Solomon, John J. V McMurray (2021) Sacubitril-valsartan as a treatment for apparent resistant hypertension in patients with heart failure and preserved ejection fraction European Heart Journal , Vol. 42 , s. 3741-3752 Vidare till DOI

Organisation Visa/dölj innehåll