Presentation

Jag arbetar som adjungerad lektor och docent i internmedicin vid Linköpings universitet, och jag arbetar kliniskt som internmedicinare och endokrinolog på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Jag är kursansvarig och examinator på läkarutbildningens kurs Klinisk Medicin 1 (K6), som är utbildningens sjätte termin och som kretsar kring internmedicin, allmänmedicin och diagnostik. Kursen ges i Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar.

Min forskning handlar om riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, och jag är särskilt intresserad av folksjukdomarna diabetes mellitus och hypertoni.

Publikationer

2022

Organisation

Nyheter