06 augusti 2020

Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram ett nytt mobiltelefonbaserat stöd för de som vill ha hjälp att minska sin alkoholkonsumtion.

En person sitter ner utomhus och håller en mobiltelefon i handen.
Digitalt stöd för att minska alkoholkonsumtion ska utvärderas i studien Tophat. petekarici/iStock.com

Stödet utvärderas genom att forskarna jämför effekterna för personer som har använt det med effekterna för personer som inte ännu använt stödet. Marcus Bendtsen, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, leder studien som heter TOPHAT.

– Även om det pratas mycket om hur viktigt det är att ändra sina levnadsvanor så finns det få evidensbaserade digitala interventioner att tillgå för de som vill ha hjälp.

Riskdrickande är ett allvarligt samhällsproblem. Marcus Bendtsen nämner några exempel på skadeverkningar som alkohol kan ha: de som dricker mycket får i större utsträckning problem med cancer och andra icke-smittsamma sjukdomar, råkar oftare ut för skador och mentala besvär, och även måttligt drickande kan leda till problem med ekonomi och relationer.

– Det krävs bara en öl för att köra rattfull och skada sig själv och andra. Dessutom kommer andra till skada på grund av andras konsumtion, till exempel barn och makar.

Hur funkar stödet?

– Som användare får du varje söndag ett sms med en länk till ett formulär där du fyller i hur ditt drickande sett ut den senaste tiden. När du fyllt i formuläret får du tillgång till en instrumentpanel i din mobiltelefon. Instrumentpanelen hjälper dig att hålla koll på ditt drickande, lär dig hur man kan minska sin konsumtion, hjälper dig att skapa en plan för att undvika för mycket drickande och ger tips och råd. Dessutom kan du sätta mål och se hur olika nivåer av drickande leder till olika konsekvenser. Du kan också välja att få stöttande och motiverande sms upp till sex gånger i veckan.

Vem kan delta?

– Alla som är 18 år eller äldre, har tillgång till en mobiltelefon, och som är klassade som riskdrickare enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Stödet finns endast på svenska just nu under forskningsperioden.

Studien förväntas rekrytera deltagare året ut.


Kontakt

Studien TOPHAT

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.