06 augusti 2020

Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram ett nytt mobiltelefonbaserat stöd för de som vill ha hjälp att minska sin alkoholkonsumtion.

En person sitter ner utomhus och håller en mobiltelefon i handen. Digitalt stöd för att minska alkoholkonsumtion ska utvärderas i studien Tophat. petekarici/iStock.com

Stödet utvärderas genom att forskarna jämför effekterna för personer som har använt det med effekterna för personer som inte ännu använt stödet. Marcus Bendtsen, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, leder studien som heter TOPHAT.

– Även om det pratas mycket om hur viktigt det är att ändra sina levnadsvanor så finns det få evidensbaserade digitala interventioner att tillgå för de som vill ha hjälp.

Riskdrickande är ett allvarligt samhällsproblem. Marcus Bendtsen nämner några exempel på skadeverkningar som alkohol kan ha: de som dricker mycket får i större utsträckning problem med cancer och andra icke-smittsamma sjukdomar, råkar oftare ut för skador och mentala besvär, och även måttligt drickande kan leda till problem med ekonomi och relationer.

– Det krävs bara en öl för att köra rattfull och skada sig själv och andra. Dessutom kommer andra till skada på grund av andras konsumtion, till exempel barn och makar.

Hur funkar stödet?

– Som användare får du varje söndag ett sms med en länk till ett formulär där du fyller i hur ditt drickande sett ut den senaste tiden. När du fyllt i formuläret får du tillgång till en instrumentpanel i din mobiltelefon. Instrumentpanelen hjälper dig att hålla koll på ditt drickande, lär dig hur man kan minska sin konsumtion, hjälper dig att skapa en plan för att undvika för mycket drickande och ger tips och råd. Dessutom kan du sätta mål och se hur olika nivåer av drickande leder till olika konsekvenser. Du kan också välja att få stöttande och motiverande sms upp till sex gånger i veckan.

Vem kan delta?

– Alla som är 18 år eller äldre, har tillgång till en mobiltelefon, och som är klassade som riskdrickare enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Stödet finns endast på svenska just nu under forskningsperioden.

Studien förväntas rekrytera deltagare året ut.


Kontakt

Studien TOPHAT

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.