Fotografi av Rikard Karlsson

Rikard Karlsson

Enhetschef, Ekonom

Jag är enhetschef på EKUS, Ekonomienheten Campus US, och arbetar även som inköpshandläggare på enheten.

Enhetschef och inköpshandläggare

Arbetar som enhetschef på EKUS och inköpshandläggare åt institutionerna BKV, HMV och IMT.

Som enhetschef ansvarar jag för EKUS verksamhet, kommunikation, personal och ekonomi. I detta ingår bland annat att leda och fördela arbetet inom enheten, möjliggöra för varje enskild medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll, och främja och behålla det goda arbetsklimat som finns på EKUS. Att utveckla och kvalitetssäkra EKUS verksamhet i nära samarbete med övriga organisationen, inte minst institutionerna BKV, HMV och IMT, ingår också i mitt ansvarsområde.
 
I min roll som inköpshandläggare hjälper jag tre institutioner, BKV, HMV och IMT, med frågor som rör inköp och upphandling. Jag kan exempelvis bistå med information kring vilka leverantörer som omfattas av lokala och nationella ramavtal, hur avrop från avtalen ska göras, och då det inte finns ramavtal hjälper jag gärna till med att genomföra direktupphandlingar.

Kollegor

Organisation