Fotografi av Marcus Gustafsson

Marcus Gustafsson

Universitetslektor, Docent

Publikationer

2024

Marcus Gustafsson (2024) Centralized or decentralized? How to exploit Sweden's agricultural biomethane potential Biofuels Vidare till DOI
Marcus Gustafsson, Stephanie Cordova, Niclas Svensson, Mats Eklund (2024) Climate performance of liquefied biomethane with carbon dioxide utilization or storage Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 192, Artikel 114239 Vidare till DOI
Marcus Gustafsson (2024) Policy designs for biomethane promotion Biogas to biomethane: Engineering, Production, Sustainability, s. 301-320

2023

Maria Georgiadou, Marcus Gustafsson, Stefano Proietti, Björn Fredriksson Möller, Themistoklis Sfetsas, Petteri Salonen, Jonas Stålhandske (2023) Innovative technologies for biomethane production: Review of the current state of the art
Marcus Gustafsson, Stephanie Cordova (2023) Värdeskapande av koldioxid från biogasproduktion

Forskning

Nyheter

Planta i jord med händer runt.

Miljö- och hållbarhetsforskning får 33 miljoner

Sex forskningsprojekt vid Linköpings universitet får dela på totalt 33,4 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Projekten handlar bland annat om framtidens matproduktion, cirkulär ekonomi och hållbara fotbollsplaner.

Traktor skördar energigrödor till biogasproduktion.

Europeiska lärdomar kan generera värde i hela biogaskedjan

LiU-forskare har studerat hur biogasutvecklingen har påverkats av politiska beslut för biogaslösningar på nationell nivå. Resultatet kan ge viktiga insikter för hur våra beslutsfattare kan maximera värdeskapandet i den svenska biogaskedjan.

Symbol för elbil tecknad mot grön bakgrund.

Rena bränslen inte alltid så gröna

Fordon som är utsläppsfria kan ändå ha stor klimatpåverkan om drivmedlets hela livscykel tas i beaktande. En studie från LiU visar hur stor betydelse elproduktionen har för olika bränslens utsläpp av växthusgaser. El är inte bäst, är en slutsats.

Organisation