Fotografi av Marcus Gustafsson

Marcus Gustafsson

Universitetslektor, Docent

Publikationer

2024

Marcus Gustafsson (2024) Policy designs for biomethane promotion Biogas to biomethane: Engineering, Production, Sustainability

2023

Stephanie Cordova, Marcus Gustafsson, Mats Eklund, Niclas Svensson (2023) What should we do with CO₂ from biogas upgrading? Journal of CO2 Utilization, Vol. 77, Artikel 102607 Vidare till DOI
Marcus Gustafsson, Stephanie Cordova (2023) Värdeskapande av koldioxid från biogasproduktion
Marcus Gustafsson, Stefan Anderberg (2023) Great expectations: Future scenarios for production and use of biogas and digestate in Sweden Biofuels, Vol. 14, s. 93-107 Vidare till DOI

2022

Stephanie Cordova, Marcus Gustafsson, Mats Eklund, Niclas Svensson (2022) Corrigendum to "Potential for the valorization of carbon dioxide frombiogas production in Sweden" [J. Clean. Prod. 370 (2022) 133498] Journal of Cleaner Production, Vol. 378, Artikel 134392 Vidare till DOI

Nyheter

Planta i jord med händer runt.

Miljö- och hållbarhetsforskning får 33 miljoner

Sex forskningsprojekt vid Linköpings universitet får dela på totalt 33,4 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Projekten handlar bland annat om framtidens matproduktion, cirkulär ekonomi och hållbara fotbollsplaner.

Traktor skördar energigrödor till biogasproduktion.

Europeiska lärdomar kan generera värde i hela biogaskedjan

LiU-forskare har studerat hur biogasutvecklingen har påverkats av politiska beslut för biogaslösningar på nationell nivå. Resultatet kan ge viktiga insikter för hur våra beslutsfattare kan maximera värdeskapandet i den svenska biogaskedjan.

Symbol för elbil tecknad mot grön bakgrund.

Rena bränslen inte alltid så gröna

Fordon som är utsläppsfria kan ändå ha stor klimatpåverkan om drivmedlets hela livscykel tas i beaktande. En studie från LiU visar hur stor betydelse elproduktionen har för olika bränslens utsläpp av växthusgaser. El är inte bäst, är en slutsats.