03 maj 2023

Små och medelstora företag behöver mer kunskap för att skapa en cirkulär ekonomi och ett hållbart företagande. Därför finns webbplatsen Cirkulära Östergötland.

Group of one man and and four women in front of posters.
Elin Bergman från Cradlenet föreläste på lansering av nya webbsidan. Här tillsammans med Olof Hjelm (LiU), Catharina Marklund (Länsstyrelsen), Marianna Lena Kambanou (LiU) och Serina Salovaara (Länsstyrelsen).. Ulrik Svedin
Webbplatsen riktar sig till näringslivet men också till stödsystemet, alltså olika aktörer och branschorganisationer som främjar företagande i Östergötland. Syftet med projektet är att sprida kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller till olika näringslivsaktörer, organisationer och företag som är verksamma inom Östergötland. Meningen är också att lyfta goda exempel på företag som arbetar med hållbarhetsfrågor.

– Vi behöver informera stödsystemet så att de aktörerna sedan kan informera företagen, säger Marianna Lena Kambanou, biträdande universitetslektor inom industriell miljöteknik, på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet.

Linköpings universitet kan bidra med forskning, kunskap och till exempel olika studentprojekt om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.

– Vår forskning är visionsfokuserad, vilket betyder att vi bland annat arbetar med att utvärdera och utveckla olika modeller för omställning till ett mera hållbart näringsliv, säger Marianna Lena Kambanou.
Foto av manlig och kvinnlig forskare.Olof Hjelm och Marianna Lena Kambanou. Foto Ulrik Svedin
Förutom att förmedla kunskap är syftet att utrusta företagen med en verktygslåda som de kan ha som stöttning i omställningen till mer cirkulära affärsmodeller, resurseffektiva produkter och tjänster.

– Det finns redan väldigt många bra verktyg och lösningar. Vi har sammanställt många av dem på webbsidan. Och vi hoppas att webbsidan används och att den kan leva vidare. Allt detta är inte bara för miljöns skull, det bidrar också till att öka konkurrenskraften, säger Olof Hjelm, professor och chef för avdelningen Industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

I projektet har de identifierat små och medelstora företag som en viktig grupp att nå ut till.

– De stora koncernerna har ofta en någon typ av strategi kring hållbarhetsfrågor, medan de mindre kan behöva lite mer stöd, säger Catharina Marklund, som arbetar med energi,
klimat och regional tillväxt på Länsstyrelsen Östergötland.

När projektet med att bygga webbsidan avslutas våren 2023 tar Cleantech Östergötland över ansvaret för driften, på uppdrag av Region Östergötland.

Kontakt

Cirkulära Östergötland

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.