03 maj 2023

Små och medelstora företag behöver mer kunskap för att skapa en cirkulär ekonomi och ett hållbart företagande. Därför finns webbplatsen Cirkulära Östergötland.

Group of one man and and four women in front of posters. Elin Bergman från Cradlenet föreläste på lansering av nya webbsidan. Här tillsammans med Olof Hjelm (LiU), Catharina Marklund (Länsstyrelsen), Marianna Lena Kambanou (LiU) och Serina Salovaara (Länsstyrelsen).. Ulrik Svedin

Webbplatsen riktar sig till näringslivet men också till stödsystemet, alltså olika aktörer och branschorganisationer som främjar företagande i Östergötland. Syftet med projektet är att sprida kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller till olika näringslivsaktörer, organisationer och företag som är verksamma inom Östergötland. Meningen är också att lyfta goda exempel på företag som arbetar med hållbarhetsfrågor.

– Vi behöver informera stödsystemet så att de aktörerna sedan kan informera företagen, säger Marianna Lena Kambanou, biträdande universitetslektor inom industriell miljöteknik, på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet.

Linköpings universitet kan bidra med forskning, kunskap och till exempel olika studentprojekt om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.

– Vår forskning är visionsfokuserad, vilket betyder att vi bland annat arbetar med att utvärdera och utveckla olika modeller för omställning till ett mera hållbart näringsliv, säger Marianna Lena Kambanou.
Foto av manlig och kvinnlig forskare.Olof Hjelm och Marianna Lena Kambanou. Foto Ulrik Svedin
Förutom att förmedla kunskap är syftet att utrusta företagen med en verktygslåda som de kan ha som stöttning i omställningen till mer cirkulära affärsmodeller, resurseffektiva produkter och tjänster.

– Det finns redan väldigt många bra verktyg och lösningar. Vi har sammanställt många av dem på webbsidan. Och vi hoppas att webbsidan används och att den kan leva vidare. Allt detta är inte bara för miljöns skull, det bidrar också till att öka konkurrenskraften, säger Olof Hjelm, professor och chef för avdelningen Industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

I projektet har de identifierat små och medelstora företag som en viktig grupp att nå ut till.

– De stora koncernerna har ofta en någon typ av strategi kring hållbarhetsfrågor, medan de mindre kan behöva lite mer stöd, säger Catharina Marklund, som arbetar med energi,
klimat och regional tillväxt på Länsstyrelsen Östergötland.

När projektet med att bygga webbsidan avslutas våren 2023 tar Cleantech Östergötland över ansvaret för driften, på uppdrag av Region Östergötland.

Kontakt

Cirkulära Östergötland

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.