25 mars 2023

Den 16 mars 2023 arrangerade avdelningen för industriell miljöteknik en öppen föreläsning med titeln "Pick and Mix Circular Economy and why we love it". Föreläsningen var en del av projektet "Interdisciplinary Networking for a Sustainable and Circular Economy (INSCE)", finansierat av ECIU SMART-ER programmet.

En kvinna står framför en grupp människor och pratar.

Evenemanget lockade cirka 50 deltagare från olika europeiska länder och syftade till att främja samarbete och samskapande mellan ECIU-universiteten genom att dela och diskutera den senaste forskningen om cirkulär ekonomi och hållbarhet vid Linköpings universitet.

"En sådan nätverksträff, som vi hade i Linköping, är mycket användbar, inte bara eftersom den ger insikter om kollegors forskning, utan också eftersom den tillåter utbyte av erfarenheterna av att arbeta med näringslivet. Genom att dela bästa praxis för vårt arbete med cirkulär ekonomi kan vi identifiera synergierna för ytterligare samarbete, som är grunden för systematisk cirkulär förändring", säger Viktorija Varaniūtė, projektledare och biträdande professor vid Kaunas tekniska universitet i Litauen.

Evenemanget inleddes med att Jelena Kurilova-Palisaitiene välkomnade deltagarna och gav en kort översikt över INSCE-projektet. Detta följdes av en presentation av Tomohiko Sakao om samverkan mellan cirkulär ekonomi och AI och betydelsen av tvärvetenskaplig forskning inom detta område. Murat Mirata talade sedan om att underlätta industriell och urban symbios genom mobilisering av materiella och immateriella resurser. Wisdom Kanda behandlade utmaningarna med cirkulära start-ups och det stöd de behöver från andra aktörer för att komma över dem, medan Sara Gustafsson talade om kommunernas roll i att främja hållbarhet och betonade vikten av samarbete, samordning och samverkan. Erik Sundin avslutade föreläsningen med sitt presentation om återtillverkning i en cirkulär ekonomisk kontext.

Föreläsningen inkluderade även presentationer från några företag som samarbetar med Linköpings universitet, inklusive Petra Hammarstedt från Qlean Scandinavia AB, vars video spelades in och visades, samt Joel Smedberg från Brighteco AB, som presenterade pågående samarbete om drivkrafter och hinder för cirkulär belysning.

Ta del av inspelade presentationer

Circular economy, AI application, and inter disciplinary research

Tomohiko Sakao

Facilitating industrial and urban symbiosis

Murat Mirata

Challenges of circular start ups

Wisdom Kanda

The role of municipalities in forwarding sustainability

Sara Gustafsson

Remanufacturing in a Circular Economy context

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.