25 mars 2023

Den 16 mars 2023 arrangerade avdelningen för industriell miljöteknik en öppen föreläsning med titeln "Pick and Mix Circular Economy and why we love it". Föreläsningen var en del av projektet "Interdisciplinary Networking for a Sustainable and Circular Economy (INSCE)", finansierat av ECIU SMART-ER programmet.

En kvinna står framför en grupp människor och pratar.

Evenemanget lockade cirka 50 deltagare från olika europeiska länder och syftade till att främja samarbete och samskapande mellan ECIU-universiteten genom att dela och diskutera den senaste forskningen om cirkulär ekonomi och hållbarhet vid Linköpings universitet.

"En sådan nätverksträff, som vi hade i Linköping, är mycket användbar, inte bara eftersom den ger insikter om kollegors forskning, utan också eftersom den tillåter utbyte av erfarenheterna av att arbeta med näringslivet. Genom att dela bästa praxis för vårt arbete med cirkulär ekonomi kan vi identifiera synergierna för ytterligare samarbete, som är grunden för systematisk cirkulär förändring", säger Viktorija Varaniūtė, projektledare och biträdande professor vid Kaunas tekniska universitet i Litauen.

Evenemanget inleddes med att Jelena Kurilova-Palisaitiene välkomnade deltagarna och gav en kort översikt över INSCE-projektet. Detta följdes av en presentation av Tomohiko Sakao om samverkan mellan cirkulär ekonomi och AI och betydelsen av tvärvetenskaplig forskning inom detta område. Murat Mirata talade sedan om att underlätta industriell och urban symbios genom mobilisering av materiella och immateriella resurser. Wisdom Kanda behandlade utmaningarna med cirkulära start-ups och det stöd de behöver från andra aktörer för att komma över dem, medan Sara Gustafsson talade om kommunernas roll i att främja hållbarhet och betonade vikten av samarbete, samordning och samverkan. Erik Sundin avslutade föreläsningen med sitt presentation om återtillverkning i en cirkulär ekonomisk kontext.

Föreläsningen inkluderade även presentationer från några företag som samarbetar med Linköpings universitet, inklusive Petra Hammarstedt från Qlean Scandinavia AB, vars video spelades in och visades, samt Joel Smedberg från Brighteco AB, som presenterade pågående samarbete om drivkrafter och hinder för cirkulär belysning.

Ta del av inspelade presentationer

Circular economy, AI application, and inter disciplinary research

Tomohiko Sakao

Facilitating industrial and urban symbiosis

Murat Mirata

Challenges of circular start ups

Wisdom Kanda

The role of municipalities in forwarding sustainability

Sara Gustafsson

Remanufacturing in a Circular Economy context

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.