Cirkulära arbetskläder

En snickare jobbar vid en arbetsbänk
CIRK-L tillverkar framtidens arbetskläder med fokus på moduläritet & cirkuläritet

Textilindustrin stod 2015 för utsläpp av 1,2 miljarder ton CO2eq, mer än för alla internationella flygningar och sjöfart. Svenska hantverkare förbrukar årligen ca 3 miljoner arbetsbyxor. Att minska denna förbrukning har en stor miljö- och affärspotential. Det krävs en omedelbar övergång till mer cirkulära och hållbara affärsmodeller som baseras på återbruk, uthyrning, prenumeration på kläder.

En av projektets parter, CIRK-L, har utvecklat ett affärskoncept som bygger på modulära arbetskläder där delar som slits enkelt kan bytas ut, vilket ger helt nya möjligheter att förlänga livslängden av den större delen av plagget och att skapa ett cirkulärt flöde av arbetskläder. Konceptet bygger på att erbjuda arbetskläder som en tjänst, dvs., att kunderna köper funktionen de ger inklusive tvätt, lagning och utbyte av delar. Målet är att maximera livslängden och återanvändning / återtillverkning av samtliga ingående delar, vilket resulterar i bättre resurseffektivitet och mindre avfall samtidigt som det skapar en hållbar ekonomisk tillväxt. Fokus initialt är arbetskläder för hantverkare, och företaget har bland annat utvecklat ett (patent pending) infästningssystem för fickor vilket även underlättar tvätt, något som ytterligare förlänger klädernas livslängd. Att kunna förlänga klädernas livslängd har en tydlig energibesparings-, miljö- och näringslivspotential och ligger i linje med flera av ovan rapports rekommendationer och de indikerar att marknadspotentialen kommer att vara god.

Syfte

Eftersom affärskonceptet är nytt finns många frågetecken för potentiella leverantörer och användare. Viktiga frågetecken som kommer att undersökas, baserat på ovan fall, är de legala och ekonomiska för- och nackdelarna, både ur ett leverantörs och kundperspektiv och även aktörers upplevda värde av kläderna. Syftet är att förstå hur affärskontrakten bör utformas så att de ger tydliga legala och kontraktuella, ekonomiska och upplevda värden.

Vi  har identifierat två grundläggande problemställningar:

 1. Arbetskläder ses som en förbrukningsvara
 2. Branschen har byggt in sig i en konservativ, traditionell och linjär marknadsstruktur

Förväntat resultat

 • En rapport som beskriver kostnader och värden ur ett livcykelsperspektiv och en artikel som bidra till utveckling av kunskap inom funktionsförsäljning och cirkulära
  lösningar för arbetskläder.
 • En rapport som beskriver legala och kontraktuella aspekter kopplat till funktionsförsäljning av arbetskläder.
 • En rapport som principiellt beskriver en modell för funktionsförsäljning av arbetskläder. Ambitionen är att modellen även kommer att ge inspiration till aktörer med
  liknande produkter och som funderar på att byta affärsmodell till funktionsförsäljning.

Projekt partners

 • CIRK-L AB
 • Lektum Fastigheter Bygg
 • Lunds kommun
 • Qlean Scandinavia
 • Textilia Tvätt Textilservice

 

 

Forskare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll