02 februari 2022

Den som ingriper mot mobbning riskerar inte att själv bli utsatt. Tvärtom är det den som inte ingriper som riskerar att bli utsatt för mobbning! Det visar en artikel som publicerats i Psychology of Violence.

fizkes

Även om rädslan att ingripa mot mobbning troligtvis är mycket verklig för många, så verkar det inte finnas någon faktisk grund till att känna så. Det visar en vetenskaplig artikel som biträdande professor Michael Rosander vid Linköpings universitet skrivit tillsammans med professor Morten Birkeland Nielsen vid Universitetet i Bergen. Den som bevittnar och ingriper mot mobbning riskerar inte att själv utsättas för mobbning på grund av detta.

Riskerna uppstår snarare när man INTE ingriper, för då låter man missförhållanden på arbetsplatsen fortgå och ger mobbaren stöd att fortsätta med det negativa beteendet. För den som bevittnar och inte ingriper mot mobbning ökar risken att själv bli utsatt för mobbning mer än tre gånger!

Michael Rosander. – Det är första gången konsekvenser av att ingripa mot mobbning undersöks. Det finns tidigare studier som undersökt vad människor tänker om att ingripa mot mobbning om man blir vittne till det och det är tydligt att det finns en rädsla att själv bli drabbad. Vår forskning visar att den rädslan är ogrundad, säger Michael Rosander (bilden).

Den som agerar hjälper, utöver den utsatte, alltså också sig själv och bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen eftersom arbetsplatser där mobbning tillåts förekomma ofta är dåligt fungerande arbetsplatser, där människor inte mår bra.

– Vi har tagit de första stegen, men hoppas att fortsatt forskning ska göra oss ännu klokare. Vi vill bland annat veta hur situationen påverkas av olika sätt att agera när man ser mobbning eller av den status den som mobbar eller den som ingriper har, till exempel om det är ens chef som mobbar, säger Michael Rosander.

Mer om studien:

Ett representativt urval av den svenska befolkningen i yrkesverksam ålder, på arbetsplatser med minst 10 anställda, svarade på enkäter utskickade av Statistiska centralbyrån, SCB. I den första enkäten som gick ut 2017 fick de svara på om de under det senaste halvåret iakttagit mobbning och om de försökt ingripa eller inte. Vid uppföljningen 2019 svarade de på om de själva utsatts. Det var då det visade sig att de som inte gjort något löpte mer än tre gånger så hög risk att själva mobbas.

Publicerad artikel:
Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2021). Witnessing bullying at work: Inactivity and the risk of becoming the next target. Psychology of Violence Advance online publication. https://doi.org/10.1037/vio0000406

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.