06 oktober 2020

Professor Neil Lagali vid LiU har tilldelats Synskadades riksförbunds ögonvårdspris, tillsammans med docent Inger Berndtsson vid Göteborgs universitet.

Forskaren Neil Lagali till vänster ler och håller blommor och pristavlan från Synskadades riksförbund. I mitten står förbundsordföranden Håkan Thomsson och till höger står distriktsledamoten Malin Löfvenberg, de delade ut priset.
Professor Neil Lagali tog emot priset av Synskadades riksförbunds ordförande Håkan Thomsson och distriktsledamoten Malin Löfvenberg.  Ulrik Svedin

Med kompetens, engagemang och ödmjukhet har Neil Lagali lyckats sätta fokus på sällsynta ögonsjukdomar och lägga grunden för framtida landvinningar som kommer att få stor betydelse för kommande generationer, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson.

 porträttbild på man. svart hår, blå skjorta.Neli Lagali, professor. Foto Emma Busk Winquist Neil Lagali vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) har en mångårig bakgrund inom ögonforskning. De senaste tio åren har han intresserat sig särskilt för en sällsynt, medfödd synnedsättning: Aniridi. Den innebär total eller delvis avsaknad av regnbågshinna (iris) och har ofta en negativ inverkan på ögats övriga utveckling. 
Neil Lagali uttrycker sin tacksamhet för utmärkelsen: 
- Det är verkligen en ära att få ta emot priset från ert förbund. Sällsynta ögonsjukdomar som aniridi är viktiga att forska om, både utifrån ett sjukvårdsperspektiv och på en vetenskaplig nivå, säger Neil Lagali.

Hornhinneforskning, Neil Lagali. Foto Thor BalkhedEftersom den här nedsättningen är ovanlig så finns inte heller särskilt mycket erfarenhet om den. Därför arbetar Neil Lagalis grupp inom ett EU Cost Action-projekt med 30 länder inblandade. 
- Jag har fått resa runt mycket för att träffa och undersöka patienter.

Covid-19 påverkar även den här forskningen och nu inleds en digital enkätstudie kring patientupplevelser hos dem som har nedsättningen. 
- Det finns väldigt få kliniska beskrivningar av hur det är att leva med den här sjukdomen och mötet med sjukvården. Enkäten går ut i hela Europa och vi tror att resultatet kommer att hjälpa läkare som träffar de här patienterna i framtiden, säger Neil Lagali. 

Ögonvårdspriset delas ut till forskare och andra yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser som ökar förståelsen för synskadades livssituation. I juryn ingår Synskadades riksförbund, Sveriges ögonläkarförening, Optikerförbundet och Föreningen för synrehabilitering. Neil Lagali delar prissumman på 100 000 kronor med docent Inger Berndtsson vid Göteborgs universitet. 

Läs pressmedeladet från Synskadades riksförbunds här.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.