19 november 2021

Efter att ha tillfrisknat från covid-19 har en del personer långvariga ögonbesvär. Men varför? Och går det att mäta med någon biologisk markör? Det ska forskare försöka ta reda på i ett nytt projekt som fått bidrag från Vetenskapsrådet.

Neil Lagali vid utrustning för att undersöka ögonen.Neil Lagali med utrustning som används för klinisk undersökning av hornhinnors nerver och celler. Foto Berit ByströmSmärta i ögonen, gruskänsla, ljuskänslighet och rinnande ögon är besvär som kan drabba personer som haft covid-19.

– Jag har träffat patienter med de här symtomen och det är väldigt viktigt för dem att få en förklaring till besvären. Men hittills vet vi inte varför de har långvariga problem med ögonen efter covid-19, säger Neil Lagali, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV.

Hans forskargrupp blev kontaktad av kollegor på rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset (US) i Linköping, som följt en grupp patienter efter att de varit inlagda på sjukhus med covid-19-sjukdom och därefter tillfrisknat. En del av dem har postcovid, med olika symtom även ett år efter att infektionen är över. Runt var tionde av dessa har besvär med ögonen.

Eftersom vanliga ögonundersökningar inte kunnat ge någon förklaring till ögonbesvären kommer forskarna använda mer avancerade metoder för att undersöka ögats funktion. Forskarna misstänker att den del av nervsystemet som inte styrs av viljan, det autonoma nervsystemet, är påverkat. De kommer därför bland annat testa olika reflexer och ögats nervfunktion.porträttbild på man. svart hår, blå skjorta.Neli Lagali, professor. Foto Emma Busk Winquist

– Jag hoppas att vi kan hitta ett sätt att behandla symtomen så att dessa personer kan få en bättre vardag. Vår andra frågeställning är om vi kan hitta någon biomarkör för postcovid i ögat. I dag finns inget pålitligt sätt att bekräfta om en person är drabbad eller inte. Kanske kommer många fler få postcovid i framtiden och då vore det bra att ha ett objektivt test, säger Neil Lagali.

I denna del av forskningen planerar forskarna att jämföra personer som har postcovid med en annan grupp personer, som varit inlagda på sjukhus med covid-19 men som inte fått postcovid efter tillfrisknandet. Forskarna ska söka efter möjliga biologiska markörer för postcovid i ögat genom att studera tårvätskan med avancerade metoder.

Forskningsprojektet ”Långsiktiga ögonbesvär hos patienter med post-COVID-19 syndrom: ursprung och sjukdomsbiomarkörer” fick nyligen två miljoner kronor från Vetenskapsrådets särskilda utlysning av projektbidrag för forskning om postcovid. I projektet medverkar också Kersti Samuelsson från rehabiliteringsmedicinska kliniken på US, ögonläkare Björn Johansson och forskningskoordinator Helen Setterud från ögonkliniken på US, och optiker Jan Johansson från Karolinska Institutet.


Mer om forskningen

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.