Europeisk satsning på forskning om hornhinnesjukdomar

Forskare vid Linköpings universitet deltar i den största europeiska satsningen hittills på forskning om sjukdomar i hornhinnan. Målet är att hitta behandlingar som återställer synen hos personer med svåra och ovanliga ögonsjukdomar.

Forskningskonsortiumet RESTORE VISION har beviljats runt 90 miljoner kronor från det EU- finansierade forskningsprogrammet Horizon Europe. Runt 11 miljoner går till LiU, som är en partner i projektet. RESTORE VISION koordineras av University of Galway, Irland.

Professor Neil Lagali leder en forskargrupp vid LiU som de senaste tio åren har byggt upp specialiserad kunskap om flera sällsynta hornhinnesjukdomar. Han och hans kollegor har utvecklat unika sätt att studera dem i så kallade prekliniska modeller. Nu är det dags för nästa steg genom att använda modellerna i forskningsprojektet. Andra partners inom konsortiet har identifierat läkemedel, som redan är godkända för behandling av diverse sjukdomar, som depression, yrsel/illamående, cystisk fibros och tumörer. Dessa läkemedel har i experimentella studier visat sig ha positiv effekt också mot mekanismer som ligger bakom vissa sällsynta ögonsjukdomar. Forskarna kommer därför att för första gången utvärdera flera av dessa läkemedel i ögat för att se om de kan återställa hornhinnans funktion.Neil Lagali. Neil Lagali, professor vid Linköpings universitet. Foto Thor Balkhed

– Det blir spännande att se om en positiv effekt även kan bekräftas i levande vävnad i sjukdomsmodeller. Detta kan, om vi lyckas, lägga grund till framtida kliniska studier på patienter som har väldigt få behandlingsalternativ i dag, säger Neil Lagali.

Runt 30 miljoner människor i Europa är drabbade av blindhet och synnedsättning. En viktig orsak bakom detta är sällsynta ögonsjukdomar. Dagens behandlingar är dyra, har låg effektivitet och betydande biverkningar. RESTORE VISION riktar in sig på sju av dessa ögonsjukdomar, som tillsammans uppskattas drabba en halv miljon patienter.

I forskningsprojektet kombineras expertis från sex forskningsinstitut i Irland, Sverige, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland och tre företag och en patientorganisation.


Fler nyheter om ögonforskning

Mer om forskargruppen

Senaste nytt från LiU