02 juni 2023

Forskare vid Linköpings universitet deltar i den största europeiska satsningen hittills på forskning om sjukdomar i hornhinnan. Målet är att hitta behandlingar som återställer synen hos personer med svåra och ovanliga ögonsjukdomar.

Forskningskonsortiumet RESTORE VISION har beviljats runt 90 miljoner kronor från det EU- finansierade forskningsprogrammet Horizon Europe. Runt 11 miljoner går till LiU, som är en partner i projektet. RESTORE VISION koordineras av University of Galway, Irland.

Professor Neil Lagali leder en forskargrupp vid LiU som de senaste tio åren har byggt upp specialiserad kunskap om flera sällsynta hornhinnesjukdomar. Han och hans kollegor har utvecklat unika sätt att studera dem i så kallade prekliniska modeller. Nu är det dags för nästa steg genom att använda modellerna i forskningsprojektet. Andra partners inom konsortiet har identifierat läkemedel, som redan är godkända för behandling av diverse sjukdomar, som depression, yrsel/illamående, cystisk fibros och tumörer. Dessa läkemedel har i experimentella studier visat sig ha positiv effekt också mot mekanismer som ligger bakom vissa sällsynta ögonsjukdomar. Forskarna kommer därför att för första gången utvärdera flera av dessa läkemedel i ögat för att se om de kan återställa hornhinnans funktion.Neil Lagali. Neil Lagali, professor vid Linköpings universitet. Foto Thor Balkhed

– Det blir spännande att se om en positiv effekt även kan bekräftas i levande vävnad i sjukdomsmodeller. Detta kan, om vi lyckas, lägga grund till framtida kliniska studier på patienter som har väldigt få behandlingsalternativ i dag, säger Neil Lagali.

Runt 30 miljoner människor i Europa är drabbade av blindhet och synnedsättning. En viktig orsak bakom detta är sällsynta ögonsjukdomar. Dagens behandlingar är dyra, har låg effektivitet och betydande biverkningar. RESTORE VISION riktar in sig på sju av dessa ögonsjukdomar, som tillsammans uppskattas drabba en halv miljon patienter.

I forskningsprojektet kombineras expertis från sex forskningsinstitut i Irland, Sverige, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland och tre företag och en patientorganisation.


Fler nyheter om ögonforskning

Mer om forskargruppen

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.