15 september 2020

Professor Neil Lagali, ögonforskare vid avdelningen för sinnesorgan och kommunikation (SOK), är en av fyra ögonforskare som tillsammans får dela på två miljoner i forskningsanslag från Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA). - Det är en ära för mig att bli vald att dela på denna generösa donation, säger Neil.

Neil Lagali. Neil Lagali. Thor Balkhed

Välkommet anslag

Hornhinneforskning, Neil Lagali. Foto Thor BalkhedKMA fick en donation på två miljoner kronor av Föreningen Synskadades Vänner i Gävleborgs län. Denna donation delades därefter ut till fyra särskilt förtjänta ögonforskare. Neil Lagali och de tre andra mottagarna har valts ut av en från KMA fristående sakkunniggrupp av meriterade svenska ögonforskare.
- Anslaget är mycket välkommet och kommer att utnyttjas i flera av våra pågående projekt som rör allvarliga synstörande sjukdomar som till exempel hornhinnesjukdomar, aniridi och åldersrelaterad makuladegeneration, säger Neil.

Inställd utdelningsceremoni med Drottning Silvia

Neil fick det glädjande beskedet i början av året och skulle deltagit i en utdelningsceremoni vid KMA-dagen i Stockholm. Vid ceremonin, som skulle ägt rum i april, skulle Drottning Silvia ha närvarat och delat ut priset. Sedan kom coronapandemin och eventet fick ställas in. Anslaget fördes istället över till Neil och firandet fick bli lite avskalat på hemmaplan.

Grattis Neil!

Kontakt

Neils forskargrupp

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.