Presentation

Nikolaos Pappas erhöll sin B.Sc. i datavetenskap, B.Sc. i matematik, civilingenjörsexamen i datavetenskap och doktorsexamen i datavetenskap från Kretas universitet, Grekland, år 2005, 2012, 2007 respektive 2012.

Från 2005 till 2012 arbetade han som forskarassistent vid Telekommunikations- och nätverkslaboratoriet, Institutet för datavetenskap och Stiftelsen för forskning och teknik i Hellas, och gästforskare vid Institute of Systems Research, University of Maryland i College Park, USA. Från 2012 till 2014 tjänstgjorde Nikolaos som postdoktorial forskare på Avdelningen för telekommunikation, Supélec, Frankrike. Från mars 2014 till mars 2016 var han Marie Curie-stipendiat (IAPP) på Linköpings universitet på Norrköping Campus.
 
Hans huvudforskning handlar om samverkande trådlösa nätverk på nätverksnivå, trådlösa nätverk för energiutvinning, köteori, stokastisk modellering och prestationsanalys, nätverkskodning och stokastisk geometri.
 
Sedan 2013 är Nikolaos Pappas även redaktör för IEEE Communications Letters.

Forskning

External Website
Publications
Google Scholar profile
ResearchGate profile

Aktuell publikation

Age of Information: A New Concept, Metric, and Tool

Undervisning

TNK104 Applied Optimization I
TNK105 Applied Optimization II
TNK093 Mobile Communications
TNK110 Mobile Communications and Networks

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Relaterad informationVisa/dölj innehåll