Presentation

Nikolaos Pappas erhöll sin B.Sc. i datavetenskap, B.Sc. i matematik, civilingenjörsexamen i datavetenskap och doktorsexamen i datavetenskap från Kretas universitet, Grekland, år 2005, 2012, 2007 respektive 2012.

Från 2005 till 2012 arbetade han som forskarassistent vid Telekommunikations- och nätverkslaboratoriet, Institutet för datavetenskap och Stiftelsen för forskning och teknik i Hellas, och gästforskare vid Institute of Systems Research, University of Maryland i College Park, USA. Från 2012 till 2014 tjänstgjorde Nikolaos som postdoktorial forskare på Avdelningen för telekommunikation, Supélec, Frankrike. Från mars 2014 till mars 2016 var han Marie Curie-stipendiat (IAPP) på Linköpings universitet på Norrköping Campus.
 
Hans huvudforskning handlar om samverkande trådlösa nätverk på nätverksnivå, trådlösa nätverk för energiutvinning, köteori, stokastisk modellering och prestationsanalys, nätverkskodning och stokastisk geometri.
 
Sedan 2013 är Nikolaos Pappas även redaktör för IEEE Communications Letters.

Forskning

External Website
Publications
Google Scholar profile
ResearchGate profile

Aktuell publikation

Age of Information: A New Concept, Metric, and Tool

Undervisning

TNK104 Applied Optimization I
TNK105 Applied Optimization II
TNK093 Mobile Communications
TNK110 Mobile Communications and Networks

Publikationer

2018

Nikolaos Pappas, Ioannis Dimitriou, Zheng Chen

Network-level Cooperation in Random Access IoT Networks with Aggregators

Ingår i <em>International Teletraffic Congress (ITC 30)</em>

Konferensbidrag

Zheng Chen, Nikolaos Pappas, Marios Kountouris, Vangelis Angelakis

Throughput With Delay Constraints in a Shared Access Network With Priorities

Ingår i IEEE Transactions on Wireless Communications

Artikel i tidskrift

Nikolaos Pappas, Jeongho Jeon, Di Yuan, Apostolos Traganitis, Anthony Ephremides

Wireless Network-Level Partial Relay Cooperation: A Stable Throughput Analysis

Ingår i Journal of Communications and Networks

Artikel i tidskrift

Parthajit Mohapatra, Nikolaos Pappas, Jemin Lee, Tony Q.S. Quek, Vangelis Angelakis

Secure Communications for the Two-user Broadcast Channel with Random Traffic

Ingår i IEEE Transactions on Information Forensics and Security

Artikel i tidskrift

Marios Kountouris, Nikolaos Pappas, Apostolos Avranas

QoS Provisioning in Large Wireless Networks

Ingår i 16th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks (WiOpt)

Konferensbidrag

Relaterad information