Fotografi av Ola Uhrqvist

Ola Uhrqvist

Universitetslektor

Med mångårig erfarenhet som gymnasielärare (Hi/Re/Fi) och en forskarutbildning i Miljövetenskap arbetar jag sedan 2018 med undervisning och kursutveckling på IBL.

Undervisning

Undervisning utgör huvuddelen av mina arbetsuppgifter och sker i första hand inom utomhuspedagogik och på ämneslärarprogrammet men även i fortbildning av aktiva lärare. Specialområdet är Lärande för hållbar utveckling men jag undervisar också i allmändidaktisk, vetenskapligt arbete och skolutveckling.

Forskningsintressen

Lärande för Hållbar Utveckling i olika former är huvudfokus för mina forskningsintressen. Utmaningen som inspirerar är att förstå hur undervisning kan organiseras och genomföras för att göra komplexa frågor begripliga och meningsfulla på ett sätt som stärker elevernas möjligheter att agera som samhällsmedborgare. Inom ramen för detta följer jag i forskningsprojektet ”Världen behöver en ny berättelse” hållbarhetsarbetet i förskolan, men engagerar mig också i att testa nya undervisningsformer som serious games och utvecklingen av berättelser för hållbarhet

Publikationer

Forskningsprojekt

Nyheter

Organisation