Fotografi av Ola Uhrqvist

Ola Uhrqvist

Universitetslektor

Med mångårig erfarenhet som gymnasielärare (Hi/Re/Fi) och en forskarutbildning i Miljövetenskap arbetar jag sedan 2018 med undervisning och kursutveckling på IBL.

Forskningsintressen

Kärnan i mitt forskningsintresse är lärande, kunskap, makt och värderingar relaterat till de stora förändringar samhället står inför. Klimatförändringar, biologisk mångfald är välkända utmaningar men vår möjlighet att hantera dem på ett klokt och rättvist sätt grundas i människors förmåga att förstå sig själva som delar i komplexa system där natur och samhälle måste samverka för att skapa möjligheter till goda liv.

Lärande för Hållbar Utveckling i olika former är huvudfokus för min forskning. I projekten ”Att vända strömmen” och ”Att smälta polariseringen” utforskar jag hur storskaliga lärspel, megaspel, kan användas som didaktiskt verktyg för att bidra till en större förmåga att tänka och agera klokt tillsammans med andra i komplexa system. Centralt här är också frågan hur sådana spel kan bidra till att synliggöra marginaliserade perspektiv och därmed bredda det offentliga samtalet om hållbar samhällstransformation.
Ett närliggande forskningsintresse är hur hållbarhetsberättelser kan användas för att stärka förmågan att förstå platser och företeelser ur ett helhetsperspektiv som samtidigt bidrar till handlingskompetens. I forskningsprojektet ”Världen behöver en ny berättelse” följde vi hållbarhetsarbete utifrån skapandet av berättelser i förskolan.

Undervisning

Jag undervisar främst på den internationella masterutbildningen i utomhus och hållbarhetspedagogik men också i didaktik, vetenskapligt arbete och skolutveckling. Huvudintresset är dock hållbarhetspedagogik i olika former.

Publikationer

2024

Ola Uhrqvist (2024) Lärande för hållbar utveckling med platsen som utgångspunkt Poängen med lärande utomhus: pedagogiska perspektiv, s. 17-21 Vidare till DOI
Ann-Sofie Kall, Ola Uhrqvist, Therese Asplund (2024) What's the matter in education for sustainable development? How sustainability stories make matter as issues or problems Environmental Education Research, Vol. 30, s. 544-559 Vidare till DOI

2023

Ögren Tomas, Ola Uhrqvist (2023) Klassrummet räcker inte för undervisning i hållbar samhällstransformation. Skola och samhälle
Ola Uhrqvist, Simon Wessbo, Therese Asplund, Ann-Sofie Kall (2023) Att skapa den nya berättelse som världen behöver: Ett fortbildningsmaterial för att arbeta med berättelser i lärande för hållbar utveckling i förskolan
Therese Asplund, Ola Uhrqvist, Ann-Sofie Kall, Amina Bijedic (2023) Att lära för FN:s Globala Mål - utmaningar och möjligheter med ämnesövergripande och samskapande undervisning i förskolan NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 19, s. 35-48 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Nyheter

Organisation