Undervisning

Undervisning utgör huvuddelen av mina arbetsuppgifter och sker i första hand inom utomhuspedagogik och på ämneslärarprogrammet men även i fortbildning av aktiva lärare. Specialområdet är Lärande för hållbar utveckling men jag undervisar också i allmändidaktisk, vetenskapligt arbete och skolutveckling.

Forskningsintressen

Lärande för Hållbar Utveckling i olika former är huvudfokus för mina forskningsintressen. Utmaningen som inspirerar är att förstå hur undervisning kan organiseras och genomföras för att göra komplexa frågor begripliga och meningsfulla på ett sätt som stärker elevernas möjligheter att agera som samhällsmedborgare. Inom ramen för detta följer jag i forskningsprojektet ”Världen behöver en ny berättelse” hållbarhetsarbetet i förskolan, men engagerar mig också i att testa nya undervisningsformer som serious games och utvecklingen av berättelser för hållbarhet

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2016

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll