26 oktober 2018

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat anslag till två forskningsprojekt på LiU. Peo Hansen, professor vid ISV, och Daniel Kindström, professor på IEI, får sammanlagt närmare sex miljoner kronor.

Bohicon, Benin - September 8, 2012: People crossing the street in busiest market junction in town, lot of motorbikes in background. Foto peetervRiksbankens Jubileumsfond delar 2018 ut drygt 350 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. I delar fonden ut 50 treåriga projektanslag, varav två till projekt som drivs av forskare vid LiU.

Peo Hansen, professor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, och verksam vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO, har fått 3,3 miljoner till forskning om den europeiska integrationens roll i Afrikas kolonisering och avkolonisering.
Forskningsprojektet ska bland fokusera på vilka ståndpunkter som bröts mot varandra i Europa och Afrika under de avgörande åren 1957–1963 och bidra med ny kunskap om tiden då den framtida relationen mellan EEC (dagens EU) och Afrika stod på spel och avgjordes.

Daniel Kindström, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, har fått ett anslag på 2,4 miljoner till projektet ”Proaktivt skapande av marknader - Aktörer, aktiviteter och beteenden”. Forskningen kommer att fokusera på förståelsen av hur organisationer kan skapa eller forma marknader genom olika typer av aktiviteter.

Foto: Istock


Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.