Två LiU-forskare får projektanslag från Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat anslag till två forskningsprojekt på LiU. Peo Hansen, professor vid ISV, och Daniel Kindström, professor på IEI, får sammanlagt närmare sex miljoner kronor.

Bohicon, Benin - September 8, 2012: People crossing the street in busiest market junction in town, lot of motorbikes in background. Foto peetervRiksbankens Jubileumsfond delar 2018 ut drygt 350 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. I delar fonden ut 50 treåriga projektanslag, varav två till projekt som drivs av forskare vid LiU.

Peo Hansen, professor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, och verksam vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO, har fått 3,3 miljoner till forskning om den europeiska integrationens roll i Afrikas kolonisering och avkolonisering.
Forskningsprojektet ska bland fokusera på vilka ståndpunkter som bröts mot varandra i Europa och Afrika under de avgörande åren 1957–1963 och bidra med ny kunskap om tiden då den framtida relationen mellan EEC (dagens EU) och Afrika stod på spel och avgjordes.

Daniel Kindström, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, har fått ett anslag på 2,4 miljoner till projektet ”Proaktivt skapande av marknader - Aktörer, aktiviteter och beteenden”. Forskningen kommer att fokusera på förståelsen av hur organisationer kan skapa eller forma marknader genom olika typer av aktiviteter.

Foto: Istock


Senaste nytt från LiU