10 juni 2022

Var ska de som flyr till Sverige bo, hur ska nyanlända komma i arbete och vilken roll har skola och folkbildning för integrationen? Det är några av de frågor som lyfts i podcasten Välkommen till Sverige, en podd om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige.

Podcasten utgörs av en serie samtal där aktörer från olika delar av samhället – från akademin till politiker och aktivister – delar sin kunskap och sina erfarenheter kring flyktingmottagande och integration.

Bakom podcasten står tankesmedjan Arena Idé och Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (Remeso) vid Linköpings universitet.

I det första avsnittet står massflyktsdirektivet i fokus. Direktivet, också kallat direktivet om tillfälligt skydd, trädde i kraft 2001 i kölvattnet av kriget på Balkan. I samband med Rysslands krig i Ukraina har direktivet nu aktiverats för första gången av EU:s medlemsstater.

Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings universitet, pratar bland annat om vilka frågor som nu blir aktuella för forskningen. Vad är det som spelar in i EU:s beslut att aktivera direktivet nu, men inte till exempel 2015? Hur agerar olika EU-länder och vilka olika tillämpningar av direktivet använder de? Var är mottagandet mest effektivt och vad kan vi lära oss av det? Vad händer med de människor som rotar sig i ett nytt land och vill stanna efter den tidsram som massflyktsdirektivet ger?

– Det finns en mängd intressanta frågor här som forskningen kan, och ska, belysa, säger Stefan Jonsson i podcasten.

Andra avsnitt behandlar exempelvis skola, folkbildningens roll för språkinlärning och integration och bostadssituationen för nyanlända. I det sjunde avsnittet gästas podcasten av Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Remeso, Linköpings universitet, som bland annat pratar om ekonomi och solidaritet.

Till podcasten

Forskning om migration, etnicitet och samhälle

Senaste nytt från LiU

Exjobb om distansarbete och välmående prisades

Möte på plats, distans eller i hybridläge? I sitt examensarbete studerade Anna Eckerborn Olsson och Natalia Masri möten där inte alla är på plats. Nu har de fått Christer Giléns stipendium för uppsatsen.

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.