Ny podd lyfter erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande

Var ska de som flyr till Sverige bo, hur ska nyanlända komma i arbete och vilken roll har skola och folkbildning för integrationen? Det är några av de frågor som lyfts i podcasten Välkommen till Sverige, en podd om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige.

Podcasten utgörs av en serie samtal där aktörer från olika delar av samhället – från akademin till politiker och aktivister – delar sin kunskap och sina erfarenheter kring flyktingmottagande och integration.

Bakom podcasten står tankesmedjan Arena Idé och Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (Remeso) vid Linköpings universitet.

I det första avsnittet står massflyktsdirektivet i fokus. Direktivet, också kallat direktivet om tillfälligt skydd, trädde i kraft 2001 i kölvattnet av kriget på Balkan. I samband med Rysslands krig i Ukraina har direktivet nu aktiverats för första gången av EU:s medlemsstater.

Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings universitet, pratar bland annat om vilka frågor som nu blir aktuella för forskningen. Vad är det som spelar in i EU:s beslut att aktivera direktivet nu, men inte till exempel 2015? Hur agerar olika EU-länder och vilka olika tillämpningar av direktivet använder de? Var är mottagandet mest effektivt och vad kan vi lära oss av det? Vad händer med de människor som rotar sig i ett nytt land och vill stanna efter den tidsram som massflyktsdirektivet ger?

– Det finns en mängd intressanta frågor här som forskningen kan, och ska, belysa, säger Stefan Jonsson i podcasten.

Andra avsnitt behandlar exempelvis skola, folkbildningens roll för språkinlärning och integration och bostadssituationen för nyanlända. I det sjunde avsnittet gästas podcasten av Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Remeso, Linköpings universitet, som bland annat pratar om ekonomi och solidaritet.

Till podcasten

Forskning om migration, etnicitet och samhälle

Senaste nytt från LiU