10 juni 2022

Var ska de som flyr till Sverige bo, hur ska nyanlända komma i arbete och vilken roll har skola och folkbildning för integrationen? Det är några av de frågor som lyfts i podcasten Välkommen till Sverige, en podd om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige.

Podcasten utgörs av en serie samtal där aktörer från olika delar av samhället – från akademin till politiker och aktivister – delar sin kunskap och sina erfarenheter kring flyktingmottagande och integration.

Bakom podcasten står tankesmedjan Arena Idé och Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (Remeso) vid Linköpings universitet.

I det första avsnittet står massflyktsdirektivet i fokus. Direktivet, också kallat direktivet om tillfälligt skydd, trädde i kraft 2001 i kölvattnet av kriget på Balkan. I samband med Rysslands krig i Ukraina har direktivet nu aktiverats för första gången av EU:s medlemsstater.

Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings universitet, pratar bland annat om vilka frågor som nu blir aktuella för forskningen. Vad är det som spelar in i EU:s beslut att aktivera direktivet nu, men inte till exempel 2015? Hur agerar olika EU-länder och vilka olika tillämpningar av direktivet använder de? Var är mottagandet mest effektivt och vad kan vi lära oss av det? Vad händer med de människor som rotar sig i ett nytt land och vill stanna efter den tidsram som massflyktsdirektivet ger?

– Det finns en mängd intressanta frågor här som forskningen kan, och ska, belysa, säger Stefan Jonsson i podcasten.

Andra avsnitt behandlar exempelvis skola, folkbildningens roll för språkinlärning och integration och bostadssituationen för nyanlända. I det sjunde avsnittet gästas podcasten av Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Remeso, Linköpings universitet, som bland annat pratar om ekonomi och solidaritet.

Till podcasten

Forskning om migration, etnicitet och samhälle

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.