Fotografi av Peter Hallberg

Peter Hallberg

Universitetslektor, Enhetschef

Ingenjörsyrket är viktigare än någonsin. Jag är stolt över att vara med och forma de bästa ingenjörerna för morgondagens samhälle. Hur detta ska göras på bästa sätt är en fråga jag ställer mig varje dag. En kurs blir aldrig färdigutvecklad. 

Universitetslektor i produktutveckling

I mina kurser har jag förmånen att få träffa studenter från första dagen, första terminen. Samtidigt handleder jag en hel del examensarbeten där studenterna går i mål efter fem års studier. Det är ofta ett svindlande perspektiv.

CAD-utbildning i absolut toppklass

Enligt mig erbjuder LiU världens bästa utbildning i CAD. Allt från våra pedagogiska modeller till genomförande och uppföljning håller absolut världsklass. Kurserna är CDIO-certifierade vilket är ett internationellt utbildningsramverk för nästa generations ingenjörer. 

CAD är en utmärkt undervisningsplattform

Jag ser CAD som ingenjörers exo-skellet i kampen om den optimala konstruktionen där vi löser problem som ingen trodde kunde lösas. Eftersom CAD är inblandat i nästan varje steg i produktutvecklingsprocessen är det en utmärkt plattform gör undervisning.

Korta fakta

Akademisk examen

  • Civilingenjör maskinteknik 2001

Undervisning

  • TMKT14 - CAD & Maskinelement
  • TMKT73 - CAD fk.
  • TMKT74 - Advancerad CAD
  • TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget

Publikationer

2022

2021

2019

2018

Citat

CAD är ingenjörens exo-skelett i kampen om den optimala konstruktionen
Peter Hallberg, universitetslektor i produktutveckling

Nyheter

Kollegor på enheten för design och produktutveckling

Organisation