Presentation

Jag är doktorand på Avdelningen för maskinkonstruktion. Jag har en bakgrund i både design och hållbar utveckling. Min forskning handlar om att utforma verktyg för att styra människor att agera på ett mer hållbart sätt. 

Handledare Visa/dölj innehåll