Fotografi av Pia Heijdenberg

Pia Heijdenberg

Ekonom

Jag arbetar som ekonom på två olika enheter. Det är Uppdragsutbildningsenheten och Program office.

Presentation

Ekonom på Uppdragsutbildningsenheten samt på Program Office

Arbetsuppgifter:

  • Framtagande av kalkyler för uppdragsutbildningar
  • Upplägg av nya projekt på Uppdragsutbildningsenheten
  • Transfereringar i WASP-projektet
  • Delaktig i ELLIIT-, LINK-SIC-, Security Link- och TAILOR-projekten

Organisation

Kollegor