Presentation

Controller med inriktning mot finansiering och redovisning.

Arbetsuppgifter:

  • Planering, samordning och utveckling av IFM:s rutiner för löpande redovisning
  • Ansvarar för samordning och utveckling av det ekonomiadministrativa stödet till forskningsfinansieringen
  • Löpande ekonomiarbete vid IFM:s centrala ekonomifunktion
  • Externfinansierad forskning
  • Bokslut
  • Transfereringar
  • Momsfrågor
  • Upplägg av nya projekt samt stöd vid projektavslut
  • IFM:s kontaktperson Prisma