Fotografi av My Kronqvist

My Kronqvist

Kommunikatör

Kommunikatör för LiU Uppdragsutbildning

Kommunikatör för LiU Uppdragsutbildning

Jag är anställd som kommunikatör vid kommunikation- och marknadsavdelningen (KOM) och tillhör Studentrekryterings- och alumnienheten (STAL). Mitt kommunikationsuppdrag har jag hos LiU Uppdragsutbildning.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning kallas de utbildningar som LiU erbjuder som kompetensutveckling för yrkesverksamma. Grunden i utbildningarna är den allra senaste teoretiska forskningen, kombinerat med verksamhetsnära design, praktiska case och i vissa fall coachning ledd av våra forskare.

För LiU är uppdragsutbildning ett sätt att se till att viktig forskning kommer till nytta för organisationer, myndigheter och företag. Utbildningarna är också en viktig pusselbit i det livslånga lärandet och Sveriges kompetensförsörjning.

Mina arbetsuppgifter

Jag arbetar med kommunikation på både en strategisk och operativ nivå, för en extern och intern målgrupp. Mina arbetsuppgifter är bland annat:

  • Uppdatera webb och sociala medier
  • Marknadsföring av uppdragsutbildningar
  • Producera redaktionellt material för webb
  • Producera trycksaker

Kontakta gärna oss på LiU Uppdragsutbildning med ditt behov av kompetensutveckling!

Mina arbetsplatser

Medarbetare på Studentrekryterings- och alumnienheten