Presentation

Jag är anställd som kommunikatör vid kommunikation- och marknadsavdelningen (KOM), och tillhör Studentrekryterings- och alumnienheten (STAL). Jag har mitt kommunikationsuppdrag för LiU Uppdragsutbildning, där mina arbetsuppgifter innefattar såväl intern som extern kommunikation. 

Mina arbetsplatser

Medarbetare på Studentrekryterings- och alumnienheten