Reaktioner och upplevelse av sjukdom och ohälsa

Här studeras människans upplevelser, reaktioner och hantering av sjukdom och ohälsa; påverkan på individens behov, livssituation och livskvalitet.

Hur personen upplever, reagerar på och hanterar symtom, sjukdom och ohälsa är beroende av att människan ses som en helhet. Såväl, fysiska, psykiska, sociala, andliga som kulturella aspekter påverkar människans livssituation och hennes upplevelser av ohälsa.

Personens upplevelse av ohälsa kan påverkas av bland annat sjukdom, skada, lidande och smärta men även av sociala faktorer och sociala relationer. I dessa sociala faktorer kan livssituation i förändring inkluderas. Livssituation i förändring kan omfatta många olika aspekter såsom, stress, sömnstörningar, förändrat näringsstatus men även symtom och komplikationer av olika slag. Allt detta är vad vi kallar ohälsa i vid mening, och hälsa är då något annat och något mer än frånvaro av sjukdom.
 
Hälsa är en process som människan själv skapar och upplever i det dagliga livet. En människa kan ha en sjukdom, reagera med olika symtom men ändå uppleva sig ha hälsa.

Forskningsområden

  • Förändring i näringsstatus
  • Komplikationer
  • Livssituation i förändring
  • Stress
  • Symtom
  • Sömnstörningar

Kontakt

Forskare

Relaterad forskning

Organisation