22 april 2024

Tino Ebbers, professor i fysiologisk mätteknik, är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

 

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.
Tino Ebbers, professor i fysiologisk mätteknik. Magnus Johansson

 

I motiveringen nämns bland annat att Tino Ebbers tilldelas Onkel Adams pris för att han ”bedriver banbrytande och världsledande forskning om hur man kan kvantifiera och visualisera fysiologiska skeenden i hjärt-kärlsystemet. Han är enligt kollegorna en ”kreativ vildhjärna” som levererar och omsätter en strid ström av nytänkande forskningsidéer.”

Ingenjör med intresse för medicin

Tino Ebbers har många gånger fått frågan hur han – som i grunden är civilingenjör i elektroteknik – hamnat vid Medicinska fakulteten vid LiU.

– Jag kommer från teknikhållet, men tycker det är extremt intressant att jobba med människokroppen. Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar, både när vi är friska och när vi blir sjuka. För mig innebär det att jobba nära patienten och nära läkarna som har kunskapen, säger Tino Ebbers, professor vid Institutionen för medicin, hälsa och vård, HMV, vid LiU.

Man vid magnetkamera.
Tino Ebbers. Magnus Johansson

Han har doktorerat i medicinsk teknik och i dag är han verksam vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV). Förutom att stilla sin nyfikenhet om vad som händer i kroppen vill han att forskningen ska bidra till bättre sjukvård och behandlingar. En viktig del i hans forskning är att utveckla tekniker som kan användas för att förstå människokroppen.

Några av teknikerna som han varit drivande i att utveckla används nu i vården. Ett exempel är det som kallas 4D-flödes-MR, som gör det möjligt att mäta och visualisera tryck och blodflödet i hjärtat i alla riktningar samt över tid. Mättekniken finns idag tillgänglig i alla magnetkameror och används kliniskt exempelvis för att undersöka barn med medfödda hjärtfel.

Digitala tvillingar nästa steg

Tino Ebbers arbetar redan på nästa teknik. Med hjälp av bland annat magnetkamera eller datortomograf skapas digitala kopior av en persons hjärt-kärl system, en digital tvilling. Med tekniken kan forskarna ta fram information om hjärt-kärl systemet som inte går att mäta, och förutse sjukdomsutveckling eller effekt av en behandling på ett sätt som är mer specifikt för varje individ. Det långsiktiga målet är att förbättra diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar.

– Det är så roligt att Tino Ebbers föräras Onkel Adams pris 2024. Han är en viktig förebild för yngre forskare och ett lysande exempel på hur medicin och teknik kan förenas på vårt universitet, säger Lena Jonasson, dekan vid Medicinska fakulteten vid LiU, som har lett priskommitténs nomineringsarbete.

Tino Ebbers får en prissumma om 300 000 kronor och kommer att ta emot priset vid Linköpings universitets akademiska högtid den 1 juni.

Det var Onkel Adams ättling Bengt Normann som år 2020 gav en generös donation till Jubileumsstiftelsen vid Linköpings universitet och grundade Onkel Adams pris. Syftet med priset är att främja medicinsk forskning vid LiU och samtidigt hedra minnet av Onkel Adam. Onkel Adam var en välkänd signatur för läkaren, författaren, publicisten och politikern Carl Anton Wetterbergh som bodde i Linköping på 1800-talet.

Kontakt

Mer om Tino Ebbers forskning

Mer om Onkel Adams pris och tidigare pristagare

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.