Fotografi av Trine Platou

Trine Platou

Forskningskoordinator

Jag stöder forskare vid Linköpings universitet med koordinering och ledning av stora projekt.

Presentation

Just nu koordinerar jag det EU-finansierade AI-projektet TAILOR (Foundations of Trustworthy AI – Integrating, Reasoning, Learning and Optimization), med 54 partners från hela Europa, som leds av Fredrik Heintz på IDA/ med LiU som projektkoordinator.

Jag har en teknologie doktorsexamen i tillämpad fysik och har under ca 20 år jobbat med start-ups baserade på akademisk forskning, framförallt inom Life Science-området, samt drivit konsultverksamhet med tjänster inom produktutveckling, projektledning, regulatorisk rådgivning och kvalitetsledning.

Medarbetare Forskningsprogramenheten

Organisation

Publikationer