07 februari 2020

En privat donation om 100 miljoner kronor ska stärka forskning inom barnmedicin vid Linköpings universitet.

Donationen om 100 miljoner kronor är en av de största donationerna hittills från privatpersoner till ett universitet i Sverige, och den största någonsin till forskning vid Linköpings universitet.Professor Johan D Söderholm, dekan, Medicinska fakultetenJohan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten. Foto Magnus Johansson

– En donation av den här enorma digniteten stärker forskningen inom barnmedicin på ett substantiellt sätt och på lång sikt. Den ger ett betydelsefullt tillskott till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet och gör det möjligt att driva fler forskningsprojekt och att rekrytera starka forskare inom området till oss, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

I dag pågår forskning vid Linköpings universitet kring flera allvarliga sjukdomar och tillstånd som drabbar barn. Bland annat bedrivs framgångsrika projekt kring barndiabetes, för tidigt födda barn, astma och allergi samt barnpsykiatri.Rektor Helen Dannetun och dekanus Johan D Söderholm berättar om vad donationen innebär för forskningen. Foto Magnus Johansson

– Donationen, som är brett riktad inom det barnmedicinska området, säkrar framtidsutvecklingen för forskningen. Det ger större möjligheter att hitta nya diagnostiska metoder och ta fram ny behandling för barn som drabbas av svår sjukdom. Vi känner en stor tacksamhet för denna fantastiska gåva till medicinsk forskning, säger Johan Dabrosin Söderholm.

Satsningen på barnmedicinsk forskning möjliggörs genom ”Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning”. Stiftelsen bildades genom en donation av föräldrarna, Catharina Högbom och Michael Cocozza, i december på 35-årsdagen av dotterns bortgång.

– De senaste tio åren har varit mycket goda för oss som äger fastigheter och aktier, med stora värdestegringar samtidigt som vi i Sverige har en låg kapitalbeskattning. Vi kan och bör dela med oss på olika sätt och på så sätt stärka legitimiteten för vårt blandekonomiska system, säger Michael Cocozza.Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet. Bilden får användas fritt, med angivande av fotografens namn.Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet. Foto Thor Balkhed

– Privata donationer som en del av forskningsfinansieringen blir allt viktigare för universitet i Sverige, liksom för Linköpings universitet. Donationen skapar förutsättningar för oss som lärosäte att kunna ta oss an samtidens utmaningar inom det barnmedicinska området. Vi är mycket stolta och tacksamma över att ha fått detta förtroende från donatorerna, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.

Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning kommer att ledas av en styrelse med sex ledamöter, som beslutar om utdelning av forskningsanslag ur stiftelsen. Tre ledamöter i styrelsen utses av Linköpings universitet, två av universitetssjukhusets huvudman Region Östergötland och en av grundarnas arvingar.

Stiftelsen kommer att kunna dela ut minst 5 miljoner kronor per år under de tre första åren, därefter minst 10 miljoner kronor per år under en tioårsperiod. I relation till nuvarande finansiering motsvarar 10 miljoner kronor i princip en fördubbling av årliga fria projektmedel till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet.

Donatorerna avböjer frågor om donationen och ber att denna önskan respekteras.


Joanna Cocozzas stiftelse

Kontakt

Så kan du stödja LiU 

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.