07 februari 2020

En privat donation om 100 miljoner kronor ska stärka forskning inom barnmedicin vid Linköpings universitet.

Spädbarn i läkares famn.
SDI Productions

Donationen om 100 miljoner kronor är en av de största donationerna hittills från privatpersoner till ett universitet i Sverige, och den största någonsin till forskning vid Linköpings universitet.Professor Johan D Söderholm, dekan, Medicinska fakultetenJohan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten. Foto Magnus Johansson

– En donation av den här enorma digniteten stärker forskningen inom barnmedicin på ett substantiellt sätt och på lång sikt. Den ger ett betydelsefullt tillskott till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet och gör det möjligt att driva fler forskningsprojekt och att rekrytera starka forskare inom området till oss, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

I dag pågår forskning vid Linköpings universitet kring flera allvarliga sjukdomar och tillstånd som drabbar barn. Bland annat bedrivs framgångsrika projekt kring barndiabetes, för tidigt födda barn, astma och allergi samt barnpsykiatri.Rektor Helen Dannetun och dekanus Johan D Söderholm berättar om vad donationen innebär för forskningen. Foto Magnus Johansson

– Donationen, som är brett riktad inom det barnmedicinska området, säkrar framtidsutvecklingen för forskningen. Det ger större möjligheter att hitta nya diagnostiska metoder och ta fram ny behandling för barn som drabbas av svår sjukdom. Vi känner en stor tacksamhet för denna fantastiska gåva till medicinsk forskning, säger Johan Dabrosin Söderholm.

Satsningen på barnmedicinsk forskning möjliggörs genom ”Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning”. Stiftelsen bildades genom en donation av föräldrarna, Catharina Högbom och Michael Cocozza, i december på 35-årsdagen av dotterns bortgång.

– De senaste tio åren har varit mycket goda för oss som äger fastigheter och aktier, med stora värdestegringar samtidigt som vi i Sverige har en låg kapitalbeskattning. Vi kan och bör dela med oss på olika sätt och på så sätt stärka legitimiteten för vårt blandekonomiska system, säger Michael Cocozza.Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet. Bilden får användas fritt, med angivande av fotografens namn.Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet. Foto Thor Balkhed

– Privata donationer som en del av forskningsfinansieringen blir allt viktigare för universitet i Sverige, liksom för Linköpings universitet. Donationen skapar förutsättningar för oss som lärosäte att kunna ta oss an samtidens utmaningar inom det barnmedicinska området. Vi är mycket stolta och tacksamma över att ha fått detta förtroende från donatorerna, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.

Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning kommer att ledas av en styrelse med sex ledamöter, som beslutar om utdelning av forskningsanslag ur stiftelsen. Tre ledamöter i styrelsen utses av Linköpings universitet, två av universitetssjukhusets huvudman Region Östergötland och en av grundarnas arvingar.

Stiftelsen kommer att kunna dela ut minst 5 miljoner kronor per år under de tre första åren, därefter minst 10 miljoner kronor per år under en tioårsperiod. I relation till nuvarande finansiering motsvarar 10 miljoner kronor i princip en fördubbling av årliga fria projektmedel till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet.

Donatorerna avböjer frågor om donationen och ber att denna önskan respekteras.


Joanna Cocozzas stiftelse

Kontakt

Vill du också göra nya framsteg möjliga?

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.