14 juli 2022

Det var något färre sökande till program och kurser till höstterminen 2022, både till LiU och nationellt. Men antalet antagna till LiU liknar föregående år. Det visar siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Studenthuset, Campus Valla, på hösten.  Magnus Johansson

Antalet antagna till kurser vid LiU för höstterminen 2022 ökar. Cirka 10 705 antagningar är fördelade på drygt 400 kurser. Och antalet antagningar till programmen är 7 267, på både grund- och avancerad nivå fördelat på cirka 175 program. Förra året var siffrorna 10 458 antagna för kurser och 7 628 för programmen.

Sedan 2019, alltså före corona-pandemin, har söktrycket till höstterminerna vid LiU ökat stadigt:

2022: 17 972.
2021: 18 086.
2020: 16 344.
2019: 14 789.
(Källa: Siffrorna avser dem som sökte utbildning 15 april)


Ungefär samma nivå

Men efter ansökningsperiodens slut i april i år, uppmättes ett lägre antal sökande. Det följde en nationell trend.

– Detta minskade söktryck har dock inte påverkat nivån för LiU när det gäller antal antagna, som alltså är på ungefär samma nivå som föregående år. Nu hoppas vi att de som kommit in också tackar ja, säger Margareta Bachrack Lindström, vice rektor vid Linköpings universitet.

Sista svarsdag för dem som antagits i första urvalet till höstterminen, är den 22 juli.

Populärast

Populärast att söka till är Läkarprogrammet, Psykologprogrammet och Civilekonomprogrammet. Till hösten har LiU antagit flest personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, Maskinteknik, Civilekonomprogrammet, samt Förskollärar- och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3.

Därefter kommer Läkarprogrammet, som är det program med flest sökande i förhållande till antalet antagna. Även Sjuksköterskeprogrammet, som ges i både Linköping och Norrköping har ett stort antal antagna till hösten.

Förutbildningen Tekniskt- och naturvetenskapligt basår, som ges både i Linköping och Norrköping, har totalt antagit 385 personer.

Inte slutgiltiga

Siffrorna är inte slutgiltiga. Studenter ska tacka ja, delta på upprop och sedan registrera sig vid terminsstart. Normalt görs ett visst överintag, då erfarenhet visar att en del väljer att tacka nej. För att säkerställa att platserna fylls antas fler än det finns platser till.

– Men alla som tackar ja kommer vi att ta hand om. Tackar man ja till en plats som man erbjudits, är man garanterad en plats – oavsett hur överintaget på programmet sett ut, säger Margareta Bachrack Lindström.

Tidsplan

Den 20 juli publicerar UHR rapporten ”Antagning till högre utbildning höstterminen 2022-statistik i samband med första urvalet” på ww.uhr.se
Den 22 juli är sista svarsdag för sökande som antagits eller reservplacerats i första urvalet höstterminen 2022
Den 28 juli skickas andra urvalet till höstterminen 2022 ut och även reserver får besked om de kommer in.

Topplistan, antagna till program

Civilingenjör i Industriell ekonomi: 285 antagna.
Civilekonomprogrammet: 250.
Förskollärarprogrammet: 224.
Civilingenjör i maskinteknik: 190.
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolan årskurs 1—3: 174.
Läkarprogrammet: 170
Sjuksköterskeprogrammet: 158
Förutbildning - Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping/Norrköping: 385.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.