Fakultetsstyrelsen vid Filosofiska fakulteten

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Filosofiska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fakultetens grund- och forskarutbildning samt forskning. 

Mandatperiod: 2021-2023

Ledamöter i fakultetsstyrelsen

Ordförande

Ulf Melin, dekan, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Vice ordförande

Mathias Broth, prodekan, professor, Institutionen för kultur och samhälle

Övriga företrädare för verksamheten

Åsa Danielsson, prodekan, biträdande professor, Institutionen för Tema
Mattias Arvola, universitetslektor, Institutionen för datavetenskap
Bodil Axelsson, professor, Institutionen för kultur och samhälle
Maria Brandén, universitetslektor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Asta Cekaite, professor, Institutionen för Tema
Henrik Danielsson, biträdande professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Företrädare för samhälls- och yrkeslivet

Lena Adamson, Stockholms universitet
Joakim Kärnborg, Linköpings kommun

Företrädare för de studerande

Josefine Kilborn grundutbildning
Kim Axelsson, grundutbildning
Helena Iacobaeus, forskarstuderande

Fackliga representanter, adjungerade

SACO: Carine Signoret
OFR/S: Rowena Sarinas Bladh

Suppleanter

Ali Ahmed, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Wiktoria Glad, universitetslektor, institutionen för Tema
Peo Hansen, professor, Institutionen för kultur och samhälle
Ericka Johnson, professor, Institutionen för Tema
Henrik Nehler, universitetslektor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Per Simfors, universitetslektor, Institutionen för kultur och samhälle
Andreas Wallo, biträdande professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Sally Wiggins Young, biträdande professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Företrädare för samhälls- och yrkeslivet, suppleanter

Björn Ivarsson Lilieblad, Östergötlands museum
Kerstin Olsson, Kungliga biblioteket

Företrädare för de studerande, suppleanter

Anna Wikström, grundutbildning
Max Björklund, grundutbildning
Vakant, forskarutbildning

Fackliga representanter, suppleanter

SACO: vakant
OFR/S: Slave Saveski

Adjungerade

Magnus Vik, kanslichef
Charlotta Einarsson, utbildningsledare, bitr. kanslichef
Thomas Wise, koordinator, styrelsesekreterare

Länk till fakultetsstyrelsens interna sida

Mötestider 2023

Tid: 9.00-16.30

Datum:

2 februari
9 mars
27 april
1 juni
14 september
19 oktober
9 november
7 december

Mötestider 2024

8 februari
7 mars
11 april
30 maj
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Ordförande, vice ordförande och sekreterare

Relaterat innehåll