Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Filosofiska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fakultetens grund- och forskarutbildning samt forskning. 

Mandatperiod: 2024-2026

Ledamöter i fakultetsstyrelsen

Ordförande

Ulf Melin, dekan, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Vice ordförande

Asta Cekaite, prodekan, professor, Institutionen för Tema

Övriga företrädare för verksamheten

Bodil Axelsson, professor, Institutionen för kultur och samhälle
Maria Brandén, universitetslektor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Anna Bredström, biträdande professor, Institutionen för kultur och samhälle
Per Gyberg, biträdande professor, Institutionen för Tema
Frank Miller, professor, Institutionen för datavetenskap
Andreas Wallo, biträdande professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Företrädare för samhälls- och yrkeslivet

Joakim Kärnborg, Linköpings kommun
Malin Thunborg, Region Östergötland

Företrädare för de studerande

Livia Forsberg, grundutbildning
Josefine Kilborn grundutbildning
Helena Iacobaeus, forskarstuderande

Fackliga representanter, adjungerade

SACO: Carine Signoret
OFR/S: Rowena Sarinas Bladh

Suppleanter

Anna Friberg, universitetslektor, Institutionen för kultur och samhälle
Wiktoria Glad, universitetslektor, Institutionen för Tema
Emil Holmer, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Henrik Nehler, prodekan, universitetslektor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jolanta Pielaszkiewicz, universitetslektor, Institutionen för datavetenskap
Erik Prytz, biträdande professor, Institutionen för datavetenskap
Per Simfors, universitetslektor, Institutionen för kultur och samhälle
Sally Wiggins Young, biträdande professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Företrädare för samhälls- och yrkeslivet, suppleanter

Anna Broeders, Linköping Science Park
Björn Ivarsson Lilieblad, Östergötlands museum

Företrädare för de studerande, suppleanter

Anna Wikström, grundutbildning
Max Björklund, grundutbildning
Myung Hwa Baldini, forskarutbildning

Fackliga representanter, suppleanter

SACO: Tove Mattsson, universitetsadjunkt, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
OFR/S: Ulrika Frisk, samordnare, Institutionen för kultur och samhälle

Adjungerade

Magnus Vik, kanslichef
Charlotta Einarsson, utbildningsledare, bitr. kanslichef
Thomas Wise, koordinator, styrelsesekreterare

Länk till fakultetsstyrelsens interna sida

Mötestider 2024

8 februari
7 mars
11 april
30 maj
12 september
17 oktober
14 november
12 december

Ordförande, vice ordförande och sekreterare

Relaterat innehåll