Administration inom avdelningar vid IEI

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på Avdelningen för mekanisk värmeteori och strömningslära och Avdelningen för konstruktionsmaterial.
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Administrativt ansvarig för samtliga examensarbeten inom avdelningar
  • Medarrangerar avdelningarnas konferenser och möten


Jag är även institutionsexpert Ladok, ombokare schema och Lisam-administratör.

Jag arbetar mot dessa avdelningar

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation