Administration inom mekanisk värmeteori och strömningslära

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på avdelningar Mekanisk värmeteori och strömningslära, Mekanik och hållfasthetslära, och Carl Malmsten Furniture Studies
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Administrativt ansvarig för samtliga examensarbeten inom avdelningar
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten

Verksamheter nära migVisa/dölj innehåll