Anna Brolin

Administratör

Administratör vid Avdelningen för mekanisk värmeteori och strömningslära (MVS) och Avdelningen för konstruktionsmaterial (KMAT).

Administration inom avdelningar vid IEI

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på Avdelningen för mekanisk värmeteori och strömningslära och Avdelningen för konstruktionsmaterial.
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Administrativt ansvarig för samtliga examensarbeten inom avdelningar
  • Medarrangerar avdelningarnas konferenser och möten


Jag är även institutionsexpert Ladok, ombokare schema och Lisam-administratör.

Jag arbetar mot dessa avdelningar

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation