Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IMT. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2024-2026

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Elin Nyman, prefekt

Ordinarie ledamöter

Peter Hult
Hanna Jonasson
Jörgen Jonson
Marcus Larsson
Teresa Nordin
Tomas Strömberg
Karoline Waltelius
Håkan Örman

Suppleanter

Ankica Babic
Martin Hultman
Johannes Johansson
Evren Özarslan

Adjungerade

Lena Wide, administratör

Styrelsens protokoll och handlingar

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt

Organisation