Institutionsstyrelsen vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IMT. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2018 -

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Tomas Strömberg, prefekt, professor

Ordinarie ledamöter

Magnus Borga, professor
Neda Haj Hosseini, universitetslektor
Peter Hult, forskningskoordinator
Martin Hultman, doktorand
Jörgen Jonson, controller
Göran Salerud, professor
vakant, studeranderepresentant
Karin Wårdell, professor
Håkan Örman, universitetslektor

Suppleanter

Ankica Babic, professor
Anders Eklund, universitetslektor
William Lövfors, doktorand
vakant, studeranderepresentant
Karoline Waltelius, avdelningschef verksamhetsstöd

Adjungerade

Marcus Larsson, universitetslektor

Sekreterare

Lena Wide, administratör

 

Planerade möten
Visa/dölj innehåll

Mötestider 2020

20 januari
16 mars
25 maj
31 augusti
19 oktober
23 november

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll