Institutionsstyrelsen vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IMT. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.
Mandatperiod: 2021 - 2023

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Tomas Strömberg, prefekt, professor

Ordinarie ledamöter

Neda Haj Hosseini, universitetslektor
Peter Hult, forskningskoordinator
Jörgen Jonson, controller
Marcus Larsson, universitetslektor
Tera Nordin, doktorand
Elin Nyman, universitetslektor
Karoline Waltelius, avdelningschef verksamhetsstöd
Vakant, doktorand
Håkan Örman, universitetslektor

Suppleanter

Ankica Babic, professor
Magnus Borga, professor
Gunnar Cedersund, universitetslektor
Martin Hultman, doktorand
Hanna Jonasson, biträdande universitetslektor
Evren Özarslan, universitetslektor

Adjungerade 

Sekreterare

Lena Wide, administratör

 

Information

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt

Organisation