Datorteknik (DA)

Datorteknik bedriver undervisning och forskning inom processorarkitekturer och logikdesign.

Fingrar håller fram ett datorchip. Foto Göran Billeson Det inkluderar digital logik, olika typer av processorer, multiprocessorsystem samt integration av system på kisel från jobbanalys på hög systemnivå ända ner till RTL och mikroarkitekturnivå i VLSI-implementationer.

Vår forskning fokuserar på design av ASIP (application specific instruction set processors) och OCMP (on-chip multiple processors) för inbyggda applikationer. Vi är speciellt intresserade av problemen med minnesanvändning och effektbehov i arkitekturer baserade på multi-processorlösningar med specifik flexibilitet.

Kurser

Kurser som ges vid Avdelningen för datorteknik

Nyheter

Medarbetare

Om institutionen