Datorteknik (DA)

Datorteknik bedriver undervisning och forskning inom processorarkitekturer och logikdesign.

Datorteknik Institutionen för systemteknikFoto: Göran BillesonDet inkluderar digital logik, olika typer av processorer, multiprocessorsystem samt integration av system på kisel från jobbanalys på hög systemnivå ända ner till RTL och mikroarkitekturnivå i VLSI-implementationer.

Vår forskning fokuserar på design av ASIP (application specific instruction set processors) och OCMP (on-chip multiple processors) för inbyggda applikationer. Vi är speciellt intresserade av problemen med minnesanvändning och effektbehov i arkitekturer baserade på multi-processorlösningar med specifik flexibilitet.

Kurser

Kurser som ges vid Avdelningen för datorteknik

Nyheter

Medarbetare

Om institutionen