11 december 2023

I december 2023 var universitetsstyrelsen för Linköpings universitet på studiebesök hos Institutionen för systemteknik (ISY). I forskningsarenan Visionen presenterades aktuella student- och forskningsprojekt med efterföljande diskussioner om framtidens industrisamarbeten och utveckling.

ELLIIT Joint Autonomous Systems Lab in Linköping and Lund visar upp självkörande robot i Visionen.
Universitetsstyrelsen på plats i forskningsarenan Visionen för demonstrationer av autonoma system. Charlotte Perhammar

Visionen är en stor och modern forskningsarena avsedd för forskning och grundutbildning. Med 12x12x8 meter hinderfri volym och tekniska möjligheter, som positionerings- och projiceringssystem, är Visionen en nationellt unik forsknings- och demonstrationsarena. Särskilt lämpad för exempelvis autonoma system och robotik.

Självkörande robot

När universitetsstyrelse nyligen var på besök här fick de bland annat se ett projektarbete av studenter från kursen Konstruktion med mikrodator. Med en vecka kvar till examination var det glada miner när den självkörande roboten kunde ta sig runt den utsatta banan för demonstrationen. Vid efterföljande diskussioner bad rektor Jan-Ingvar Jönsson studenterna att utvärdera kursen med en tumme upp eller tumme ner. Samtliga studenter gav stora tummar upp.

Samarbeten och autonoma drönare

Foto Charlotte Perhammar Sedan presenterades infrastrukturprojekt från den strategiska forskningsmiljön ELLIIT. ELLIIT Joint Autonomous Systems Lab in Linköping and Lund utvecklar en öppen forskningsplattform. En replika av miljön finns i Lund vilket ger utökade möjligheter till samarbeten, gemensam forskning och utbyte av programkod. Under presentationen navigerade en storskalig självkörande robot mellan styrelsemedlemmarna medan sensordata visualiserades på golv och väggar. Syftet med miljön är en öppen forskningsplattform för autonoma funktioner, exempelvis rörelseplanering och autonomt beslutsfattande. Roboten kommer även att användas som sensorplattform för att studera forskningsfrågor inom exempelvis datorseende.

Man flög även drönare för att demonstrera Visionens positioneringssystem. Den autonoma drönaren var satt att hålla sig inom ett avgränsat område, osynligt för det mänskliga ögat. Drönaren var även satt att följa efter en angiven punkt i form av en platta. När plattan förflyttade sig följde drönaren efter, men inte utanför det avgränsade området. Under de efterföljande diskussionerna lyftes att när det gäller optimeringsbaserad reglering (MPC) så är Linköpings universitet i den absoluta fronten i världen, där en nanodrönare har lyckats lösa över 500 optimeringsproblem i sekunden.

Virtuell gräsklippning

Foto Charlotte Perhammar Presentationerna i Visionen avslutades med att lägga vikt på samverkan mellan akademi och industri. Representanter från forskningsmiljön för datorseende inom WASP visade upp en virtuell gräsklippning med en robot från Husqvarna. Syftet var att förklara vikten av att kunna ”träna upp” självkörande robotars säkerhetssystem i virtuella miljöer då virtuella miljöer är både mer tidseffektiva och hållbara. I de efterföljande diskussionerna poängterade man även industridoktoranders viktiga roll med att föra utvecklingen av industrin framåt.

Kvantlabbet

Foto Charlotte Perhammar Studiebesöket avslutades med en demonstration av forskningslaboratoriet för informationskodning, även kallat ”kvantlabbet”. Här diskuterades bland annat forskningen kring kvantkrypto, som är garanterat säker beroende på hur fotoner beter sig, samt de avancerade kurser som ges här. Labbet är planerat att genomgå en större utbyggnad under 2024 för att ge plats åt framtida forskningsprojekt.

Universitetsstyrelsens ordförande Susanne Thedéen tyckte att det var ett mycket lyckat besök och beskrev det så här:

– För universitetsstyrelsen är det mycket värdefullt och givande att besöka universitetets olika institutioner. Det ger oss en möjlighet att få närmare kunskaper om den verksamhetsnära utbildningen och forskningen. Det gällde inte minst vårt besök på Institutionen för systemteknik där studenternas demonstrationer av framtidens robotar och drönare visade exempel på Linköpings universitets viktiga roll i teknik- och samhällsutvecklingen.

Organisation

Läs mer om universitetsstyrelsens arbete

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.