29 maj 2024

Nyligen gick årets version av ISY-dagen av stapeln. Bland annat erbjöds föreläsningar, diskussioner och demonstrationer inom årets tema ”AI i samhället, utbildning och forskning”. Ett tema som både är aktuellt och högst relevant vid Institutionen för systemteknik.

Demonstration av autonom farkost i Visionen.

Att artificiell intelligens är här för att stanna verkar stå klart för forskarkåren. Vi människor behöver därför förhålla oss till denna nya teknologi, ute i samhället såväl som inom utbildningsväsendet och forskarvärlden. Av denna anledning valde programkommittén AI som årets tema för ISY-dagen.

Normer och lagar

Dagen började med en föreläsning av Stefan Larsson som är universitetslektor och docent samt forskargruppschef för AI och samhälle vid Lunds universitet. Föreläsningen ”AI and Norms: Old/soft/new” fokuserade på hur ny teknologi kan implementeras i symbios med samhällets normer och lagar. Hur kan denna implementering kontrolleras när teknologin utvecklas i den snabba takt som den gör? Vem ska hållas ansvarig för vad och när?

– Det finns ett taktproblem inbakat i hur reglering behöver tajma snabbrörliga teknikfält för att motverka oönskade konsekvenser utan att dämpa de önskade, menar Larsson

Initiativ och trender

Fredrik Heintz, professor vid Institutionen för datavetenskap (IDA) och avdelningschef för Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS), fortsatte dagen med att föreläsa om AI-initiativ och trender i Europa och Sverige.

En återkommande punkt var AI och människor, där Heintz menar att de människor som använder sig av AI springer ifrån de som inte gör det. Exempelvis visades en undersökning från en arbetsplats där nya medarbetare blev fullutbildade för en tjänst flera månader tidigare med hjälp av ChatGPT, jämfört med dem som inte tilläts använda verktyget.

Vidare visade Heintz upp de många initiativ som nu tas inom AI. Exempelvis AI Sweden, Vinnova, RISE, AI Competence of Sweden och inte minst de strategiska forskningsmiljöerna WASP och ELLIIT.

AI i arbete och studier

Efter en stunds Mentimeter-omröstningar och diskussioner om hur AI kan användas i forskning och utbildning erbjöds två föreläsningar som fokuserade specifikt på hur medarbetare och studenter vid LiU kan använda sig av AI idag:

  • Johanna Nählinder, koordinator vid Universitetsbiblioteket, föreläste bland annat om hur olika förlag förhåller sig till AI och publikationer.
  • Tobias Trofast, koordinator vid Digitaliseringsavdelningen, föreläste om AI-verktyg som finns tillgängliga för medarbetare på Linköpings universitet.

Demonstrationer i Visionen

Eftermiddagen avslutades i forskningsarenan Visionen med en ny serie demonstrationer av autonoma farkoster. Serien har tagits fram i ett samarbete mellan Visual Sweden och Linköpings universitet i syfte att på ett tydligt och effektfullt sätt kunna visa upp de möjligheter som Visionens ytor och teknik erbjuder.

  • ”The puppet master” demonstrerade arenans positioneringssystemets genom att låta en liten svärm av drönare följa handrörelserna från en person.
  • ”Hide and seek” demonstrerade ett exempel på hur arenan kan användas i forskning som ett mellansteg mellan simulering och verklighet. En autonom gräsklippare fick utforska en okänd virtuell miljö projicerad på golvet.

Dagen avslutades med middag på Universitetsklubben där Rebecka Delvert, HR-partner, summerade dagen.

– Personligen tyckte jag det främst var intressant att få diskutera användningen av AI hos studenter och hur vi kan förhålla oss till det. 80 % av de som var med och svarade på Mentimeterfrågorna anser att generativ AI är antingen intressant eller till och med revolutionerande. Det känns därför högaktuellt att vi kunde fokusera på ämnet en stund. Att få fortsätta dagen med en gemensam middag och möjlighet att umgås lite mer blev en härlig avslutning.

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Mer om AI vid LiU

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.