Elektroniska kretsar och system (EKS)

Avdelningen för elektroniska kretsar och system forskar och utbildar inom området effektiva integrerade kretsar och dess applikationer i sammansatta system.

Foto: Göran BillesonGruppen har mångårig erfarenhet inom forskningsområdet och har bidragit med innovativa kretslösningar och systemlösningar som ligger i forskningsframkanten. Förutom många vetenskapliga artiklar, publicerade resultat och patent, har flera av vår grupps forskningsresultat använts i kommersiella låsningar såsom avancerade mikroprocessorer, trådlösa sensorer, internetroutrar, CMOS-kameror m.m.

Vårt mål är att ständigt tänja gränserna vad gäller prestanda och energieffektivitet i kretsar och system som vanligtvis är flaskhalsar i system. Vi forskar framförallt på konstruktion av dataomvandlare, analoga gränssnitt, utläsningselektronik för sensorer och mätsystem, utvinnande av energi och kraftförsörjningssystem, analoga/digitala basband, gränssnitt för radiosändtagare och trådlösa lågeffektssensorer. Vidare har gruppen en lång erfarenhet av konstruktion av avancerad digital data- och signalbehandling, såväl som nätverk-på-chip och minnen.

Då vår forskning till stor del är tillämpningsdriven, samarbetar vi sedan länge med nationella och internationella företag. Projekten spänner över flera områden, såsom telekommunikation, navigering, databearbetning, hälsovård, säkerhet, energiförsörjning, bil- och flygindustri, konsumentelektronik, sakernas internet mm.

Konstruktion av elektroniska system kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. Därför samarbetar vi med fler forskningsavdelningar inom vår egen institution (ISY) och institutionen för datavetenskap (IDA). Tillsammans täcker vi nästan alla nivåer av konstruktion av elektroniksystem. Det möjliggör att vi kan ta oss an större multidisciplinära projekt.

Undervisning och kurser

Gruppen undervisar också merparten av kurserna inom elektronikutbildningarna i Linköping och vi ansvarar också för elektronikprofilen. Vi har cirka 20 kurser som spänner från grundläggande till avancerad nivå. De spänner också över analogkonstruktion, radiofrekvenskonstruktion, PCB-konstruktion, samt digital konstruktion. Här hittar du en lista och mer information om våra kurser. Elektronikutbildningen är internationellt känd och vi har examinerat många duktiga ingenjörer som idag arbetar i större företag och forskningsinstitut värden över.


Våra internationella mastersprogram och elektronikprofiler erbjuder flera stora projektkurser som ger studenterna utmärkta tillfällen att förbättra sina färdigheter genom att arbeta med moderna utvecklingsverktyg. I kursen "VLSI-konstruktion" får studenterna möjligheten att konstruera riktiga integrerade kretsar. Dessa skickas för tillverkning under sommaruppehållet och under hösten får studenterna möjligheten att också mäta på kretsarna. Bara ett fåtal universitet i världen har möjligheten att erbjuda denna typ av kurser.

Kontakta och besök oss gärna för mer information om utbildning, forskning och samarbete!

Nyheter

Kontakt

Medarbetare EKS

Om institutionen