Ta nästa steg i din karriär och läs till specialistsjuksköterska eller barnmorska vid Linköpings universitet. Du får fördjupade kunskaper inom ett specifikt område och möjlighet att bidra till bättre vård.

Varför ska jag läsa till barnmorska eller specialistsjuksköterska?

För att kunna bedriva avancerad vård på sjukhus och andra vårdenheter behövs sjuksköterskor med specialistkompetens. Du som är utbildad sjuksköterska och har jobbat inom yrket kan vidareutbilda dig till barnmorska eller specialistsjuksköterska.

Under utbildningen fördjupar du dig inom ett område du tycker är intressant. Efter examen kommer du kunna arbeta självständigt inom området och ta dig an mer kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är brist på specialistsjuksköterskor och barnmorskor i Sverige, både nu och på flera års sikt.

Specialistsjuksköterskeprogram

En person i operationskläder pekar på en skärm i en operationssal.

Specialistsjuksköterska inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Under anestesi påverkas patientens fysiska och psykiska tillstånd och de naturliga försvarsmekanismerna reduceras. Det gör att specialistsjuksköterskan med inriktning anestesisjukvård får ett stort ansvar för patientens omvårdnad.

Sjuksköterskor förbereder patient inför operation

Specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård arbetar med omvårdnad i både det akuta skedet och inom öppenvård för patienter som drabbats av hjärtsjukdom och deras närstående.

Sjuksköterska som står bredvid utrustning för medicinsk övervakning.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot intensivvård vårdar svårt sjuka patienter, både före och efter operativa ingrepp, vid speciella undersökningar och behandlingar.

Specialist nurses building a brain puzzle

Specialistsjuksköterska med inriktning neurosjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning neurosjukvård arbetar med omvårdnad och stöd i både det akuta skedet och inom öppenvård eller rehabilitering för personer som drabbats av neurologiska sjukdomar och deras närstående.

Kvinna som deltar i gruppterapi.

Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot psykiatrisk vård arbetar med omvårdnad i alla vårdsituationer där människor lider av psykisk ohälsa.

Kvinna i sjukhuskläder samtalar med en äldre man ochpekar på en datorskärm.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska förbereder dig inför möten med patienter i alla åldrar i såväl planerade som oförberedda situationer.

Läs till barnmorska

Andra karriärvägar för sjuksköterskor

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Ansökan till barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen är öppen mellan 15 februari–15 mars. Det gör att du som student kan få besked tidigare om att du blivit antagen och det underlättar för de kliniska verksamheterna.

Programmen går under ordinarie terminstider, men du måste ansöka senast den 15 mars, 2024 via antagning.se.

Inför ansökan

Söka tjänstledighet för studier

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet.

Blankett för tjänstledighet för studier