09 december 2022

SNIC blir NAISS vid årsskiftet när LIU får ansvaret för en ny organisation för
superdatorer och storskaliga beräkningar i Sverige. ”Vårt absolut största
nationella åtagande”, säger vicerektor Matts Karlsson som under året jobbat med förarbetet för att komma igång med NAISS.

Tre personer sitter på en scen med publiken framför.
Konferens i Söderköping. Matts Karlsson, vicerektor, Niclas Andersson, teknisk chef på NSC, och Björn Alling, föreståndare för NSC, svarar på frågor om den nya organisationen. THOR BALKHED

Första och sista

Nyligen hölls en kombinerad avvecklings- och uppstartskonferens i Söderköping där medlemmarna i SNIC träffades för sista gången och arbetsgruppen för uppstarten av NAISS berättade om planerna för verksamheten i den nya organisationen.

Medan SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) varit ett konsortium med tio deltagande universitet är NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden) en enda organisation som leds av Linköpings universitet, där det formellt blir en centrumbildning. NAISS uttalas för övrigt som ”najs” vilket ledde till en del skämt på Söderköpingskonferensen.

Beslut i juni

Björn Alling.Björn Alling. Foto THOR BALKHED

Under våren jobbade en nationellt sammansatt skrivargrupp som leddes av LiU-professorn Anders Ynnerman med skriva den ansökan som ligger till grunden för NAISS. I juni tog Vetenskapsrådet, VR, beslutet om att godkänna ansökan och ett omfattande arbete inleddes för att genomföra transformationen.

Totalt har VR anslagit 460 miljoner kronor till verksamheten under fyra år. Därutöver räknar NAISS-ledningen med att enskilda universitet ska bidra med ytterligare cirka 100 miljoner kronor. På sikt kommer ett 80-tal personer att arbeta inom organisationen, i varje fall på deltid, varav uppskattningsvis cirka hälften vid LiU.

Inledningsvis sker de största förändringarna inom ledning, administration och vissa former av service med målet att frigöra maximala resurser för att serva användarna.

– Kostnadseffektivitet, tillgänglighet och pålitlighet har varit vägledande för den nya organisationen, säger Björn Alling, chef för Nationellt superdatorcentrum, NSC vid LiU, och en av de ansvariga för övergången från den gamla till den nya strukturen.

SNIC krävde konsensus i hela konsortiet, medan NAISS kan bli en mer effektiv och kraftfull organisation. Handlingsfriheten blir större när ansvaret samlas på ett och samma ställe.

"Högsta nivå"

Till en början kommer NAISS att fortsätta att driva de befintliga SNIC-superdatorer som i dag finns på olika universitet, varav en på LiU. Efter hand ska dock nya resurser samlas till en och samma plats och nästa år tas beslut om var denna nya datorhall ska placeras. Valet kommer att göras utifrån en rad kriterier som kostnader, miljöhänsyn, service och flexibilitet. Inte minst energipriserna har blivit en allt viktigare faktor.

För NSC ser jag den nya organisationen som en stor möjlighet. Vi får möjlighet att göra ännu mer för forskningen i Sverige och kan fortsätta att få fler vetenskapsområden att utnyttja kraften i superdatorer, säger Björn Alling som inte vill spekulera i var den nya gemensamma datorhallen kommer att lokaliseras.

Matts Karlsson.Matts Karlsson. Foto THOR BALKHED

LiU:s vicerektor Matts Karlsson, som är ordförande i NAISS interimistiska styrgrupp, säger att den nya organisationen är mycket positiv för LiU som universitet. Samtidigt betonar han att samtliga svenska universitet stod bakom LiU:s ansökan då det stod klart att SNIC skulle avvecklas.

LiU är värdar för ett nationellt centrum på högsta nivå vilket innebär vårt absolut största nationella åtagande. På sikt tror jag också att det kan få positiva konsekvenser för forskningen vid LiU, säger Matts Karlsson.

Ytterligare en följd av den nya organisationen kan bli att Sverige lättare kan dra till sig medel från EU för så kallad HPC-infrastruktur (High-Performance Computing). Det skulle ytterligare stärka möjligheterna till internationellt konkurrenskraftig beräkningsintensiv forskning i Sverige.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.