18 juni 2024

Värdavtalet mellan den Nationella akademiska infrastrukturen för superdatorer i Sverige, NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC JU är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.
I och med Arrhenius kommer NAISS att bli medlem av EuroHPC, ett gemensamt initiativ mellan europeiska länder och privata partners för att göra Europa världsledande inom superdatorer. THOR BALKHED

Arrhenius kommer att ingå i EuroHPC JU:s stall av superdatorer och vara tillgänglig för forskare inom såväl akademi som industri i hela Europa. Beräkningskapaciteten landar initialt på cirka 40 petaflops vilket idag skulle göra den till en av världens 20 snabbaste superdatorer och topp fem i Europa.

Porträtt (Björn Alling)
Björn Alling, tillförordnad föreståndare vid NAISS och forskare vid Linköpings universitet.Charlotte Perhammar
– Med en utökad beräkningskapacitet kan europeiska forskare ta sig an utmaningar inom allt från materialvetenskap och medicin till logistik och AI. Sverige, NAISS och LiU får en bra möjlighet att spela en central roll i framtidens beräkningstunga forskning, säger Björn Alling, tillförordnad föreståndare vid NAISS och forskare vid Linköpings universitet.

Upphandling påbörjas

Det är the European High Performance Computing Joint Undertaking, EuroHPC JU, som har beviljat NAISS och LiUs ansökan om den nya superdatorn efter en utlysning under 2022. Finansieringen kommer till 35 procent från EuroHPC JU och resterande 65 procent från Vetenskapsrådet via NAISS.

Avtalet som nu är signerat definierar roller, rättigheter och skyldigheter för alla parter. Upphandlingsprocessen kommer att skötas av NAISS i samarbete med EuroHPC JU och inleds i den närmsta framtiden.

Den nya superdatorn är döpt efter den svenska geologen och kemisten Carl Axel Arrhenius som upptäckte mineralet gadolinit.

Läs mer om avtalet: eurohpc-ju.europa.eu

Kontakt

Nationell infrastruktur

Senaste nytt från LiU

Alex Enrich Prast i Amazonas skogar.

Träden överraskar – tar bort metan från atmosfären

Att träd är bra för klimatet genom att de tar upp koldioxid ur atmosfären är väl känt. Men nu står det klart att träden har ytterligare en viktig roll.

En person sitter och ler.

LiU-alumner hjälper industrin att spara pengar och energi

Han lämnade ett högavlönat jobb i gas- och oljeindustrin i Indien för en masterutbildning i hållbarhet och energiteknik på LiU. Sajid Athikkay ångrar inte u-svängen. Nu driver han ett företag som hjälper industrier att spåra och spara energi.

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.