Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkanVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

7 oktober 2021

Collaborative Research Seminar Series: Fit for the future! – A dialogue about innovations and circular economy

kl. 13.15 – 15.00 A-huset, Campus Valla, rum 3C:817 och online

Föreläsare: Mattias Lindahl, professor vid Avdelningen för industriell miljöteknik (MILJÖ), Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Kontakt

12 oktober 2021

Collaborative Research Seminar Series: Super Diversity of New Immigrant Entrepreneurs – A Data Mining Approach

kl. 13.15 – 15.00 A-huset, Campus Valla, rum 317:868 och online

Föreläsare: Aliaksei Kazlout, bitr. universitetslektor vid Avdelningen för företagsekonomi (FEK), Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Kontakt

14 oktober 2021

CKS-seminarium: Ledande kommunala och regionala företrädares samverkan kring regional utveckling

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

Höstens första CKS-seminarium lyfter frågor om samverkan mellan kommuner och regioner för att bidra till det regionala utvecklingsarbetet i ett län. Föreläsaren har bland annat undersökt framgångsfaktorer för att skapa engagemang på möten mellan ledande företrädare för kommuner och regioner. Föreläsare: Johan Wänström, universitetslektor i statsvetenskap och forskare på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Seminariet är öppet för alla.

Kontakt

Susanne Wallman Lundåsen

Kunskap gör skillnadVisa/dölj innehåll

Strategisk samverkan vid LiU Visa/dölj innehåll