Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkanVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

15 september 2020

Fotoutställning: Utblickar - LiU i Kenya

15 september 2020 kl. 10.00 - 15 september 2021 kl. 18.00 Medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset, ingång 65, Campus US

De studenter som fått chansen att delta i utbytet mellan LiU och Moi University i Kenya vittnar om lärdomar för livet. Samarbetet och möjligheten att studera och göra praktik i en annan världsdel ger vidgade perspektiv och mer professionell kunskap. Fotoutställningen Utblickar - LiU i Kenya skildrar det 30-åriga samarbetet mellan universiteten men också hur LiU ger avtryck på andra sätt i Kenya.

Kontakt

10 mars 2021

Lunchklubben i Zoom: Att leda utan att vara chef

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt i Zoom.

Föreläsare: Professor Mattias Elg. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen! 

Kontakt

25 mars 2021

Civilsamhället som mötesplats för alla? Betydelsen av kontakter i föreningslivet för mellanmänsklig tillit  

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap och forskare på CKS, Linköpings universitet, föreläser om civilsamhället och mellanmänsklig tillit på det första seminariet av tre i CKS seminarieserie. "Civilsamhället i det lokala - deltagare, utförare och samverkan" är temat för vårens seminarieserie.

Kontakt

Susanne Wallman Lundåsen

19 april 2021

Lunchklubben i Zoom: Fyra steg till en mer hållbar produktion genom återtillverkning

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt i Zoom.

Föreläsare: Biträdande universitetslektor Jelena Kurilova. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen! 

Kontakt

22 april 2021

Ideella organisationer i lokala välfärdssamhällen

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete vid Karlstads universitet, föreläser bland annat om villkoren för ideella organisationer på lokal nivå, där de både är engagerade i intressepolitiskt arbete och utför konkreta serviceuppgifter. Det här är det andra seminariet av tre i CKS seminarieserie "Civilsamhället i det lokala - deltagare, utförare och samverkan".

Kontakt

Susanne Wallman Lundåsen

12 maj 2021

Lunchklubben i Zoom: Sociala robotar inom äldrevården

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt i Zoom.

Föreläsare: Doktorand Sofia Thunberg. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen! 

Kontakt

20 maj 2021

Integration av frivilliga i räddningsinsatser

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

Roine Johansson är professor i sociologi vid Mittuniversitetet. I sin föreläsning diskuterar han bland annat på vilka sätt frivilliga släpps in i, eller utesluts från, räddningsinsatser och hur de frivilligas resurser skulle kunna tillvaratas på ett bättre sätt i framtiden. Det här är det sista seminariet av tre i CKS seminarieserie "Civilsamhället i det lokala - deltagare, utförare och samverkan".

Kontakt

Susanne Wallman Lundåsen

21 juni 2021

Lunchklubben i Zoom: Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt i Zoom.

Föreläsare: Professor Laura Korhonen. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen! 

Kontakt

Strategisk samverkan vid LiU Visa/dölj innehåll