Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkanVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

16 augusti 2021

Lunchklubben i Zoom: Nya möjligheter att utveckla ditt företag med stöd av visualisering

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt i Zoom.

Föreläsare: Peter Westerdahl, projektledare Visual Lift, ITN. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen!

Kontakt

3 september 2021

Society Quest - Klimatanpassning, hållbar konsumtion och minskat matsvinn

kl. 10.00 – 12.00 Digitalt

AI Sweden, Linköpings universitet och Visual Sweden bjuder tillsammans in till detta Society Quest med fokus på hållbar konsumtion och matsvinn. Med denna nya partnerkonstellation med kunskap om visualisering, bildanalys och AI kombinerat med förståelse för samhällets utmaningar skapar vi samhällsvärde och samtidigt affärsmöjligheter. Välkommen!

Kontakt

8 september 2021

Lunchklubben i Zoom

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt.

Föreläsare: Simon Schütte, universitetslektor, avdelningen för Produktrealisering. Länk till mer information och anmälan publiceras senare.  Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen!

Kontakt

18 oktober 2021

Lunchklubben i Zoom: Forskning och samverkan vid LiU

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt.

Föreläsare: Vicerektor för samverkan, Peter Värbrand och vicerektor för forskning, Per-Olof Brehmer. Mer information och länk till anmälan publiceras senare. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen!

Kontakt

Kunskap gör skillnadVisa/dölj innehåll

Strategisk samverkan vid LiU Visa/dölj innehåll