Visa/dölj innehåll

Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Om samverkan vid LiU
Visa/dölj innehåll

Kalender
Visa/dölj innehåll

Här hittar du aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

15 september 2020

Fotoutställning: Utblickar - LiU i Kenya

15 september 2020 kl. 10.00 - 12 mars 2021 kl. 18.00 Medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset, ingång 65, Campus US

De studenter som fått chansen att delta i utbytet mellan LiU och Moi University i Kenya vittnar om lärdomar för livet. Samarbetet och möjligheten att studera och göra praktik i en annan världsdel ger vidgade perspektiv och mer professionell kunskap. Fotoutställningen Utblickar - LiU i Kenya skildrar det 30-åriga samarbetet mellan universiteten men också hur LiU ger avtryck på andra sätt i Kenya.

Kontakt

24 september 2020

EDAY 2020 - Framtidens cirkulära affärer en del av Östergötlands DNA

kl. 09.00 – 14.15 Digitalt. Länk skickas till anmälda innan eventet.

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Framtidens cirkulära affärer – en del av Östergötlands DNA” och utgår från mål 12 inom Agenda 2030 om hållbar konsumtion och produktion. Eventet sker digitalt och kostar 199 kr, flertalet föredragshållare kommer medverka. Sista anmälningsdag är 21 september.

Kontakt

Anna Maria Lönn Wahlqvist

30 september 2020

Samhällsentreprenörskap – det nya normala: Föreställningar och fakta

kl. 10.00 – 12.00 Digitalt, du får länk ett par dagar innan eventet.

Välkommen till första delen av fyra av den digitala serien om samhällsentreprenörskap, impact entreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Lyssna till Corinne Uppman Helminen, Tillväxtverket, som står bakom den modell som har använts av många för att utveckla och förstå begreppet samhällsentreprenörskap. På plats finns även Margareta Wandel och Heléne Bäckström, Region Östergötland, och Marcin de Kaminski, Civil Rights Defenders.

Kontakt

2 oktober 2020

Samhällsentreprenörskap – det nya normala: Affärsmodeller för och med samhällsnytta

kl. 10.00 – 12.00 Digitalt, du får länk ett par dagar innan eventet.

Välkommen till andra delen av fyra av den digitala serien om samhällsentreprenörskap, impact entreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Fokus under del 2 är att öka förståelsen för samhällsentreprenörskap och tydliggöra nyttan med samhällsentreprenörer. Lyssna till Karin Ackerholm, LiU, Daniel Collin Holgersson, Almi, och Coompanion om exempel från deras vardag. Du kommer även att få se filmer från de entreprenörer Region Östergötland intervjuat.

Kontakt

15 oktober 2020

Samhällsentreprenörskap – det nya normala: Framtiden är här. Rusta dig!

kl. 10.00 – 12.00 Digitalt, du får länk ett par dagar innan eventet.

Välkommen till tredje delen av fyra av den digitala serien om samhällsentreprenörskap, impact entreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Bilden av samhällsentreprenörskap växer fram i regionen, nationellt och i världen. Lyssna till nyorden som Heléne Bäckström, Region Östergötland, utforskat, ta del av projektens framtidsspaning presenterade av Margareta Wandel, Region Östergötland, och Karin Ackerholm, LiU, om behov och förändringar som vi står inför.

Kontakt

16 oktober 2020

Samhällsentreprenörskap – det nya normala: Vem betalar för världsbra idéer?

kl. 10.00 – 11.30 Digitalt, du får länk ett par dagar innan eventet.

Välkommen till fjärde delen av fyra av den digitala serien om samhällsentreprenörskap, impact entreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF).  Den här gången satsar vi på att beskriva vår gemensamma framtid i ett nationellt perspektiv med avstamp i samhällsentreprenörskap. Gästar gör Corinne Uppman Helminen,Tillväxtverket, som kommer att prata om hur vi går vidare i detta. Erika Pohjanen, Upphandlingsmyndigheten, gästar oss och berättar om hur de ser på området.

Kontakt

19 oktober 2020

Lunchklubben i Zoom: Ansiktsigenkänning -vad, hur och varför?  

kl. 11.30 – 13.00 Zoom.

Föreläsare: Jörgen Ahlberg. Lunchklubben är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Under hösten kommer Lunchklubben att genomföras digitalt via Zoom. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Kontakt

11 november 2020

Lunchklubben i Zoom: Miljölogistik - något har hänt! 

kl. 11.30 – 13.00 Zoom.

Föreläsare: Maria Huge Brodin. Lunchklubben är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Under hösten kommer Lunchklubben att genomföras digitalt via Zoom. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Kontakt

21 december 2020

Lunchklubben i Zoom: Svensk industri efter coronakrisen: digitalisering, tjänstefiering och cirkularitet 

kl. 11.30 – 13.00 Zoom.

Föreläsare: Christian Kowalkowski. Lunchklubben är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Under hösten kommer Lunchklubben att genomföras digitalt via Zoom. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Kontakt

Samverkansnyheter
Visa/dölj innehåll

Strategiska samarbeten
Visa/dölj innehåll