Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkanVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

26 oktober 2021

Populärvetenskapliga veckan

26 oktober 2021 kl. 09.00 - 29 oktober 2021 kl. 11.30 Online, du hittar länkarna i programmet

Välkommen att lyssna på intressanta föreläsningar där experter inom de olika ämnena berättar om det finurligaste, intressantaste, viktigaste eller svåraste inom sin forskning. Lyssna på en, eller alla, ställ frågor till experterna och besök de digitala montrarna.

Kontakt

1 november 2021

Konferens: Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund

kl. 08.30 – 17.00 Digitalt via zoom

Tillsammans med skolor i regionen genomför LiU flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Alla projekten har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns på skolorna i regionen. Välkommen att ta del av de pågående eller avslutade praktiknära forsknings- och skolutvecklingsprojekten.  Målgrupp: Lärare i alla skolformer, skolledare, forskare och lärarstudenter

Kontakt

9 november 2021

Utbildningsinsats för länsstyrelsens MR-nätverk

kl. 13.00 – 14.30 Föreläsningen genomförs via zoom (länk skickas till anmälda)

FORUM arrangerar föreläsningen "Är en polarisering ett problem eller ett måste för demokratin? En diskussion kring harmoni, konflikt och faktaresistens i svensk politik  Johan Nordensvärd, docent i statsvetenskap vid LiU.Utbildningsinsatsen vänder sig till anställda och Länsstyrelsens MR-nätverk med anställda på statliga myndigheter i länet.

Kontakt

TAMSEC 2021: Sakernas internet i det säkra samhället

kl. 13.00 – 16.00 “TEMCAS”, Tema-huset, Campus Valla + Online

I år handlar TAMSEC om säkerhetsaspekter relaterade till sakernas internet (IoT). Inbjuden talare är Carlo Fischione, professor i IoT vid KTH. Vi pratar också om akustisk skadegörelsedetektering, integritetsbevarande detektion av människor och ett tryggare resecentrum. Eventet arrangeras av Security Link i samarbete med Linköpings Science Park och IoT World. Det är gratis att delta, men det är ett begränsat antal platser. Anmälningslänken och mer information hittar du på Security Links hemsida.

Kontakt

Samverkansdagen 2021: Digital delaktighet

kl. 14.00 – 16.30 Digitalt.

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap på Linköpings universitet, forskar om hur samhällets digitalisering utvecklar samspelet mellan politiska strukturer och människors vardagsliv. Elin Wihlborg är huvudtalare på årets samverkansdag och hon kommer att diskutera viktiga och högaktuella frågor på temat Digital delaktighet - demokrati, digitalisering och tillgänglighet.  Samverkansdagen arrangeras av Linköpings kommun och Linköpings universitet genom Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

Kontakt

Anna Maria Lönn Wahlqvist

Kunskap gör skillnadVisa/dölj innehåll

Strategisk samverkan vid LiU Visa/dölj innehåll