Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

16 november 2018

Spotlight Välfärd: Hur skapar vi social hållbarhet? 

kl. 09.00 – 15.00 Färgeriet, Kåkenhus, plan 1, Campus Norrköping. Ingång från Skvallertorget.

Spotlight Välfärd vänder sig till dig som är verksam inom Norrköpings kommun och till dig som jobbar inom Linköpings universitet. Syftet med dagen är att lära av varandra och identifiera möjliga samverkansprojekt. Social hållbarhet är den röda tråden i programmet som rymmer talare från både den kommunala praktiken och universitetens forskningsmiljöer. 

Kontakt

26 november 2018

Mellan skola och arbetsliv - Yrkesutbildning i fokus

kl. 10.00 – 15.00 Universitetsklubben, Vallfarten, Olaus Magnus väg 29, Linköping

En relevant yrkesutbildning bygger på samverkan mellan skola och och vänder sig till representanter från yrkesutbildning, arbetsgivare m.fl. Anmälan senaste 19 november.

Kontakt

28 november 2018

LiU Game Conference 2018

kl. 12.00 – 21.00 Kårhuset Kollektivet, Ågatan 55 i Linköping

LiU Game Conference är regionens tyngsta event kring dataspelsutveckling och digitala upplevelser. Under en intensiv eftermiddag utforskar vi trender i digital underhållning tillsammans med spelindustrin och ledande forskare från hela världen. Deltagande på LiUGC är gratis och studenter, forskare, yrkesverksamma och allmänheten är välkomna. Begränsat antal platser, föranmälan krävs.

Kontakt

Tomas Ahlström

6 december 2018

Seminarium: Vilka väljer att rösta?

kl. 13.30 – 16.00 Aulan i kommunhuset, Storängsallén 20, Söderköping.

Valdeltagandet är relativt sett högt i Sverige. Samtidigt talas det om en kris när det gäller politiskt engagemang i de politiska partierna, framför allt bland unga. Hur ser det ut med valdeltagandet i Östergötland? Vilka är engagerade och varför? Richard Öhrvall, doktorand som under hösten 2018 disputerar i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar om politiskt deltagande med särskilt fokus på varför vissa unga personer röstar och andra inte.

Kontakt

29 januari 2019

Strimman: Vart går USA?

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Per Jansson, universitetslektor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Donald Trump och den internationella ordningen". Charlotte Fridolfsson, docent i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Nytt politiskt tänkande i USA". Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

12 februari 2019

Strimman: Klarar vi de globala utmaningarna?

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Björn-Ola Linnér, professor i Tema miljöförändring, föreläser under rubriken "Klarar vi de globala miljöutmaningarna?". Lars Niklasson, biträdande professor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Vart leder FN:s hållbarhetsmål?2. Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

5 mars 2019

Samverkansnyheter

Om samverkan vid LiU

Få LiU magasin i brevlådan

Strategiska samarbeten