Fortbildning för rektorer

LiU erbjuder kompetensutveckling och fortbildning för dig som arbetar som rektor. På den här sidan hittar du de utbildningar som vi erbjuder och mer information. 

Linköpings universitet erbjuder kompetensutveckling för rektorer inom Skolverkets satsning Fortbildning för rektorer (FFR). Vi har poänggivande utbildning, för dig som genomgått den statliga befattningsutbildningen och därefter arbetat som rektor. LiU erbjuder också en seminarieserie för dig med ledarskapsuppdrag inom skolan eller förskolan, som vill få fördjupade kunskaper och konkreta verktyg inom lärande för hållbar utveckling.

 

Kostnad för utbildningen

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Välkommen att kontakta oss på Linköpings universitet om du har frågor!

Utbildningar för dig som är rektor

Seminarieserie

Kontakta oss

Fler utbildningar för dig som arbetar inom skola