Förskollärarprogrammet - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet. 

Tacka ja, LiU-ID och registrering

För att du inte ska förlora din plats på programmet måste du ta din plats i anspråk:

 1. Tacka ja
  Du måste tacka ja till din plats senast den 22 juli på antagning.se. Har du blivit antagen i urval 2 eller senare behöver du inte svara på antagningsbeskedet. Om du vill lämna återbud efter 15 augusti måste du vända dig till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller. 
 2. Aktivera ditt LiU-ID
  Inför terminsstarten ska du som ny student aktivera ditt LiU-ID. Ett LiU-ID är ditt användarnamn som du använder till våra digitala tjänster. Gå in på minit.liu.se/activation och följ instruktionerna på sidan för att aktivera ditt LiU-ID. Detta går att göra från och med 8 augusti.

 3. Registrera dig
  Du måste registrera dig för att inte förlora din studieplats, och för att kunna delta i undervisning och examination. Logga in på Lisam med ditt LiU-ID och registrera dig på första kursen på din utbildning. Registrering sker från 15 augusti till och med 22 augusti klockan 10.00.
  Om du hunnit aktivera ditt LiU-ID och registrerat dig och sedan kommer på att du inte vill ha din plats måste du skicka ett mail till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.
 4. Läs hela checklistan för dig som är ny student.

Uppstart

Måndagen den 22 augusti 2022 klockan 9.00 drar studierna igång!

För dig som ska läsa i Norrköping

Måndagen den 22 augusti hälsar vi dig hjärtligt välkommen till Lärarutbildningen. Vi träffas klockan 9.00 för välkomstceremoni i Hörsalen, Drottninggatan 48. Där möter du bland annat programansvarig, dekan, studievägledning, Norrköpings kommun och studenter. Därefter tar faddrarna över och visar dig Norrköping och Campus. Klockan 13.15 är det programinformation i K4, Kåkenhus. Vid detta tillfälle får du utförlig information om utbildningen och om den första kursen. Klockan 15.00 tar Lärarsektionen (NLsek) och dina faddrar över det fortsatta programmet för dagen.

I samband med att du börjar på programmet ska du ta del av dekan Håkan Löfgrens introduktionsfilm om akademiska studier.

Om du ej kan medverka denna dag är det viktigt att du meddelar detta till studievägledare via uv-studadm@liu.se.

För dig som ska läsa i Västervik

Måndagen den 22 augusti hälsar vi dig hjärtligt välkommen till Lärarutbildningen. Vi träffas klockan 9.00 för välkomstceremoni i sal Idö på Campus Västervik, Östersjövägen 8. Klockan 13.15 är det programinformation. Vid detta tillfälle får du utförlig information om utbildningen och om den första kursen.

I samband med att du börjar på programmet ska du ta del av dekan Håkan Löfgrens introduktionsfilm om akademiska studier.

Om du ej kan medverka denna dag är det viktigt att du meddelar detta till studievägledare via uv-studadm@liu.se

För dig som ska läsa i Katrineholm

Måndagen den 22 augusti hälsar vi dig hjärtligt välkommen till Lärarutbildningen. Vi träffas klockan 9.00 för välkomstceremoni i sal Empire på Campus Viadidakt. Kullbergska huset på Bievägen 1B i Katrineholm. Klockan 13.15 är det programinformation. Vid detta tillfälle får du utförlig information om utbildningen och om den första kursen.

I samband med att du börjar på programmet ska du ta del av dekan Håkan Löfgrens introduktionsfilm om akademiska studier.

Om du ej kan medverka denna dag är det viktigt att du meddelar detta till studievägledare via uv-studadm@liu.se

För dig som ska läsa i Ronneby

Måndagen den 22 augusti hälsar vi dig hjärtligt välkommen till Lärarutbildningen. Vi träffas klockan 9.00 för välkomstceremoni i sal Andromeda på Ronneby Kunskapskälla. Ronneby Kunskapskälla hittar du på Soft Center, med ingång till höger om det röda tornet. Klockan 13.15 är det programinformation. Vid detta tillfälle får du utförlig information om utbildningen och om den första kursen.

I samband med att du börjar på programmet ska du ta del av dekan Håkan Löfgrens introduktionsfilm om akademiska studier.

Om du ej kan medverka denna dag är det viktigt att du meddelar detta till studievägledare via studievagledning@uv.liu.se

Första tiden

Första kursen i programmet heter Förskolans smhälleliga roll, allmändidaktik och den demokratiska uppdraget (kurskod 970G32) https://studieinfo.liu.se/kurs/970G32/ht-2022 och sträcker sig tillsammans med kursen Verksamhetsförlagd utbildning 1 (kurskod 970G33) över tio veckor. Kursernas utgångspunkt är dina egna erfarenheter av förskolan och behandlar olika perspektiv på barn, förskollärarollen, lärande och barns rättigheter med hjälp av föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. Det är viktigt att du förbereder dig och köper böckerna så att du har dem till kursstart. Litteraturlistan hittar du under fliken ”övriga dokument”.

Logga gärna redan nu in på Lisam och sök upp kurssidan för kursen 970G32. På kurssidan finns också ett flödesschema där du kan se vilken litteratur som är aktuell de första veckorna. Du hittar schema om var och när du ska vara på plats på campus via Timeedit (sök på kurskod)

Undervisningen bedrivs till stor del i seminariegrupper. Vilken grupp du tillhör kommer du få veta under utbildningens första vecka. Under de två första veckorna på terminen varvas studier med fadderaktivitet i Norrköping där studenter i högre årskurser ser till att du kommer till rätta i din roll som student. Under första terminen kommer ni också ha möjlighet att träffa studiementorer som är studenter i högre årskurser som guidar er i era studier och till vilka ni har möjlighet att ställa frågor.

Schema, kurslitteratur och kursinfo

Du hittar information om kurser, programplan, litteraturlistor med mera på:

Du hittar schema via Timeedit (sök på kurskod)

Tips till dig som ny student

Reservantagning

Filmer

Håkan Löfgren, dekan på Utbildningsvetenskap, hälsar välkommen till LiU och lärarutbildningarna

Utbildningsutskottet på Lärarsektionen i Norrköping (NLsek)

Sofie Lindén, utbildningsdirektör på Norrköpings kommun, hälsar välkommen till Norrköpings kommun

Kontakt

Information inför studiestarten