Grundlärare i fritidshem - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet.

Tacka ja, LiU-ID och registrering

För att du inte ska förlora din plats på programmet måste du ta din plats i anspråk:

 1. Tacka ja
  Du måste tacka ja till din plats senast den 19 juli på antagning.se. Har du blivit antagen i urval 2 eller senare behöver du inte svara på antagningsbeskedet. Om du vill lämna återbud efter 12 augusti måste du vända dig till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller. 
 2. Aktivera ditt LiU-ID
  Inför terminsstarten ska du som ny student aktivera ditt LiU-ID. Ett LiU-ID är ditt användarnamn som du använder till våra digitala tjänster. Gå in på minit.liu.se/activation och följ instruktionerna på sidan för att aktivera ditt LiU-ID. Detta går att göra från och med 5 augusti.

 3. Registrera dig
  Du måste registrera dig för att inte förlora din studieplats, och för att kunna delta i undervisning och examination. Logga in på Lisam med ditt LiU-ID och registrera dig på första kursen på din utbildning. Registrering sker från 12 augusti till och med 19 augusti klockan 10.00. Detta gäller dock inte dig som är antagen till senare del på programmet. För dig som är antagen till senare del gäller att registrering sker 19 augusti till 8 september.
  Om du hunnit aktivera ditt LiU-ID och registrerat dig och sedan kommer på att du inte vill ha din plats måste du skicka ett mail till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.
 4. Obligatoriskt upprop
  Du som ska läsa Masterprogrammet i sin helhet behöver närvara vid uppropet som är obligatoriskt och sker på plats på Campus Valla. Om du inte närvarar förlorar du din plats. Vid sjukdom måste du meddela oss det (före uppropet) via e-post till sara.boodh@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.
  Direkt efter uppropet kommer vi att introducera programmet som helhet och starta den första delkursen.
  Tid: 29 augusti klockan 10.15
  Plats: Campus Valla, C-huset, U1
  Du som läser Masterprogrammet senare del eller Individuell studiegång Specialpedagogik har inget upprop utan tar i stället din plats i anspråk genom att registrera dig på din första kurs enligt punkt 3 ovan.
 5. Läs hela checklistan för dig som är ny student.

Digital frågestund inför dina studier

Måndag den 12 augusti 17.00-18.00 har du möjlighet att delta i en digital frågestund via Zoom. Passa på att ställa frågor (både muntligt och i chatt) om hur det är att läsa till grundlärare i fritidshem, hur den första tiden kommer att se ut, om det är något särskilt du ska tänka på inför starten, eller kom bara och säg hej! Du får träffa programansvarig, studievägledare och studenter som läser på programmet.

Zoom möte:

Meeting ID: 694 8614 2273

Passcode: 133251

Uppstart

Måndagen den 19 augusti 2024 klockan 9.15 drar studierna igång!

För dig som ska läsa i Norrköping

Måndagen den 19 augusti hälsar vi dig hjärtligt välkommen till Lärarutbildningen. Vi träffas 9.15 utanför Hörsalen, Drottninggatan 48 i Norrköping och går därefter in i Hörsalen där välkomstceremonin startar vid 10.00. Där möter du bland annat programansvarig, dekan, studievägledning, representanter från kommunen, studenter från Norrköpings lärarsektion (NLsek) och lärarprogrammets mästeri LÄRsex. Efter välkomstceremonin lotsar dina faddrar dig till campusområdet. 13.15 är det programinformation och kursstart i - Kåkenhus, sal K1. Vid detta tillfälle får du utförlig information om utbildningen och den första kursen. 15.00 tar Lärarsektionen (NLsek) och dina faddrar över det fortsatta programmet för dagen.

Innan programstart vill vi att du tittar på dekan Håkan Löfgrens introduktionsfilm längre ner på sidan.

Om du ej kan medverka denna dag är det viktigt att du meddelar detta till studievägledare via uv-studadm@liu.se.

Information om väskförbud i Hörsalen
Vi vill också informera om att det, i enlighet med den nya lagen som trädde i kraft i november 2023, tillämpas ett väskförbud i Hörsalen. Endast väskor som har en storlek på max 20x30 cm. är tillåtna. Alla övriga väskor och ryggsäckar måste lämnas hemma. 

För dig som ska läsa i Norrtälje

Måndagen den 19 augusti hälsar vi dig hjärtligt välkommen till Lärarutbildningen. Vi startar med den lokala introduktionen klockan 11.00 i lokal Riggen. Du tar dig enklast till lokalen via entrén på Astrid Lindgrens gata 2 A (vår huvudingång ligger på 2 B), men vi kommer att skylta vid båda entréerna så att du hittar rätt.
13.15 är det programinformation och kursstart som sänds till respektive campus. Vid detta tillfälle får du utförlig information om utbildningen och den första kursen.

Om du ej kan medverka denna dag är det viktigt att du meddelar detta till studievägledare via uv-studadm@liu.se.


För dig som ska läsa i Nynäshamn

Måndagen den 19 augusti hälsar vi dig hjärtligt välkommen till Lärarutbildningen. Vi träffas klockan 11.00 på Campus Nynäshamn, Idunvägen 1, plan 6. Där sker en presentation av lokaler, personal och studenter. Efter detta är det lunch på egen hand. 13.15 är det programinformation och kursstart som sänds till respektive campus. Vid detta tillfälle får du utförlig information om utbildningen och den första kursen.

Om du ej kan medverka denna dag är det viktigt att du meddelar detta till studievägledare via uv-studadm@liu.se.

Första tiden

Första kursen i programmet heter Utbildningsvetenskaplig kärna, Fritidshemmets och skolans samhälleliga roll, allmändidaktik och det demokratiska uppdraget och sträcker sig över nästan 10 veckor. Kursens utgångspunkt är skolans och fritidshemmets historiska framväxt, utbildningssystemets och fritidshemmets funktion i samhället, didaktikens grunder och barns rättigheter. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. Du kan redan nu förbereda dig genom att köpa böckerna som används i kursen. Litteraturlistan hittar du på Studieinfo under fliken ”övriga dokument”. Du behöver ha kurslitteraturen när kursen startar, och kan därför inte vänta med att inhandla den till efter kursstart.

Den 17 september är en programgemensam dag i Norrköping. Då träffas alla studenter i Norrköping mellan 10.15-16.30.

 

Fadderaktiviteter

Mottagningsveckorna, som går under namnet Nolle-P, pågår under utbildningens två första veckor. De innefattar roliga aktiviteter utanför skoltid som anordnas av mästeriet LÄRsex tillsammans med faddrarna. Mer information om Nolle-P hittar du i Nolle-boken.

Schema, litteraturlistor och kursinfo

Du hittar information om kurser, programplan, litteraturlistor med mera på:

Du hittar schema via Timeedit (sök på kurskod)

Tips till dig som ny student

Reservantagning

Filmer

Håkan Löfgren, dekan på Utbildningsvetenskap, hälsar välkommen till LiU och lärarutbildningarna

Utbildningsutskottet på Lärarsektionen i Norrköping (NLsek)

Kontakt

Information inför studiestarten