Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - information till dig som är antagen

Välkommen till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska vid Medicinska fakulteten i Linköping höstterminen 2023

Upprop och reservantagning

Distriktssköterskeprogrammet börjar med obligatoriskt upprop tisdagen den 29 augusti 2023, kl. 10.15. Om du får förhinder måste du i förväg meddela kursansvarig Anita Kärner Köhler (anita.karner@liu.se/sskspec@liu.se) innan uppropstillfället, för att behålla din plats.

Plats: Hugo Theorell, ingång 7 (Norra Entrén), plan 09, Campus US, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet (se karta).

Kallelse av reserver startar direkt efter urvalet. Alla antagna och reserver får ett mejl med ett formulär där du bekräftar din plats/reservplats. Vartefter platser blir lediga kontaktas reserver via telefon alt, e-post/SMS.

Om programmet

Efter uppropet följer information om kursen: Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad som är en av de första kurserna som ges i programmet. Därefter följer biblioteksinformation. Hela första dagen är på plats fysiskt Campus US i Linköping och sker gemensamt med samtliga specialistsjuksköterskeprogram vid Medicinska fakulteten, LiU. Dagen beräknas vara slut cirka klockan 17.00.

Distriktssköterskeprogrammet läses på helfart (motsvarande 40 timmars arbetstid per vecka) under sammanlagt två och en halv termin från och med HT23. Programmet består av nio kurser omfattande totalt 75 högskolepoäng (hp).

Termin 1
1. Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7.5 hp
2. Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa, 7,5 hp
3. Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 hp
4. Examensarbete i omvårdnad 15 hp *

Termin 2
5. Barnhälsovård och elevhälsa, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
6. Patientdelaktighet och egenvård ur primärvårdsperspektiv, 7,5 hp
7. Livsvillkor, hälsa och ohälsa bland unga vuxna, medelålders och äldre I, 7,5 hp
8. Livsvillkor, hälsa och ohälsa bland unga vuxna, medelålders och äldre II, 7,5 hp

Termin 3
Kurs 8 fortsätter: Livsvillkor, hälsa och ohälsa bland unga vuxna, medelålders och äldre II, 7,5 hp. 
9. Primärvård och hemsjukvård, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
*Kurs 4, 15 hp finns i termin 2 och 3.

Preliminärt schema för vecka 35 och 36

 

Vecka 35

2023-08-29

Tisdag

10.15-17

Campus US, Linköping

2023-08-30

Onsdag

09.15-16.30

Campus US, Linköping

2023-08-31

Torsdag

09.15-15

ZOOM

2023-09-01

Fredag

 

Eget arbete

 

 

Vecka 36

2023-09-04

Måndag

10.15-15

Campus US

2023-09-05

Tisdag

10.15-15

ZOOM

2023-09-06

Onsdag

 

Eget arbete

2023-09-07

Torsdag

 

Eget arbete

2023-09-08

Fredag

 

Eget arbete

Kort beskrivning av termin ett:

Som beskrivits ovan startar programmet med kursen Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp (8SSA04). Kursen läses på halvfart (ojämna veckor). Samtidigt med denna kurs läses även Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa, 7,5 hp (8SSA03) på halvfart (jämna veckor). Dessa två kurser pågår under totalt tio veckor och avslutas i vecka 44. 

I vecka 45 påbörjas två nya kurser som båda går på halvfart; Systematisk undersökningsmetodik avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 hp (8SSA01) och Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska, 15 hp (8DIA41) ELLER Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, 15 hp (8DIA40).

Kursen 8SSA01 är generisk och läses därför tillsammans med andra specialistsjuksköterskeprogram med inriktning kirurgi, kardiologi och neurologi. Under första terminen påbörjar du tillsammans med en medstudent ert examensarbete alt. självständigt arbete (Kurs: 8DIA41/8DIA40) som sedan fortlöper under andra och tredje terminen. 
För information om fortsatta kurser vänligen se bifogad terminsöversikt (pdf).

Pedagogisk grundsyn vid Medicinska fakulteten

Vid medicinska fakultetens samtliga utbildningar i Linköping/Norrköping/ Nyköping tillämpas den pedagogiska modellen problembaserat lärande, PBL, vilken betonar studentens ansvar för sitt lärande. Arbetsformerna under utbildningens gång är basgruppsarbete, föreläsningar, seminarier och examinationer för att stödja utvecklingen av ett kritiskt och utforskande förhållningssätt samt förmågan att arbeta i grupp. Basgruppsarbetet är det centrala arbetssättet för att bearbeta och lära under hela studietiden. Basgrupp innebär att studenterna arbetar tillsammans med utgångspunkt från verklighetsnära situationer eller problem med relevans för distriktssköterskeutbildningen.

Grunden i PBL är att söka sin egen kunskap utifrån lärandemålen för utbildningen, vilket innebär att ingen obligatorisk litteratur finns tillgänglig. En referenslitteraturlista finns i kursrummet på Lisan, som presenterar relevant litteratur för hela utbildningen.

Länkar för mer information om PBL:

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Två VFU-perioder ingår i programmet. Den första VFU-perioden startar vårterminen 2024 (sammanlagt 18 dagar) med fokus på barnhälsovård och elevhälsa. Den andra VFU-perioden startar hösten 2024 med fokus på primärvård och hemsjukvård. VFU-platsen tillhandahålls av universitetet. Resor till VFU-platser förekommer inom Östergötlands län för studenter antagna med studieort Linköping, och inom Sörmlands län för studenter antagna med studieort Nyköping. Du får vara beredd på att resa inom respektive län och stå för de kostnader som det kan medföra för att kunna genomföra VFU. VFU kan genomföras på hemorten om lämplig plats kan beredas där.

Arbetsformer

Vid Linköpings universitet används den digitala lärplattformen LISAM för pedagogisk kommunikation mellan lärare och studenter. I Lisam hittar du din e-post, dina kursrum, och samarbetsytor. Det är av yttersta vikt att Du ofta går in och tittar i kursrummet då information ständigt förändras och uppdateras, framför allt schemat och dess innehåll.
 
Som student vid Linköpings universitet kommer du tilldelas ett IT-konto kallat LiU-id. Det är en central användaridentitet bestående av ett användarnamn och ett lösenord som du använder vid inloggning till alla universitetets IT-tjänster. Inlogg till LISAM och e-post osv. kommer du att få när du är registrerad på programmet. När du aktiverat ditt LiU-id, får du åtkomst till ditt elektroniska kursskal och kursrum på Lisam. Där kan du redan innan kursstart botanisera och titta på kursinnehållet.
Slutligen vill vi betona att denna utbildning är på avancerad nivå (magister eller yrkesexamen). Det innebär att den bygger vidare på kunskaper som förmedlas i sjuksköterskeprogrammet och vi förväntar oss därför att du har med dig dessa kunskaper in i programmet. Likaså vill vi betona att tempot är högre på avancerad nivå jämfört med utbildningar på grundnivå. Avsätt tillräckligt med tid varje vecka för studier så att du som student skall uppnå godkända resultat.
 
Vi vill också förmedla att Linköpings universitet omfattas av flera campus. Därför får du vara beredd på att ibland delta i fysiska undervisningsmoment såväl i Linköping, Campus US som vid Campus Norrköping.
Vi ser fram emot att träffa dig i höst och arbeta tillsammans under utbildningen fram till din examen som distriktssköterska!
 
Med vänliga hälsningar
Anita Kärner Köhler (kursansvarig) och Marie Mattisson (biträdande kursansvarig)

Kontaktpersoner

FAQ

Vanliga frågor om åtkomst till digitala resurser på LiU.

LiU-student?

Om ditt LiU-id är inaktivt, behöver du aktivera det igen för att komma åt kursrummet i Lisam. Annars dyker det upp så snart det öppnar.

Ny student?

Innan du registrerat dig har du bara tillgång till viss information i kursrummet i Lisam. Full access får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Liunet - student

Tillgång till studenternas intranät "Liunet - student" får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Vanliga frågor om åtkomst till digitala resurser på LiU.

LiU-student?

Om ditt LiU-id är inaktivt, behöver du aktivera det igen för att komma åt kursrummet i Lisam. Annars dyker det upp så snart det öppnar.

Ny student?

Innan du registrerat dig har du bara tillgång till viss information i kursrummet i Lisam. Full access får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Liunet - student

Tillgång till studenternas intranät "Liunet - student" får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU