Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - information till dig som är antagen

Välkommen till specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska! Vad kan du förvänta dig när programmet börjar i höst, hur ser schemat ut de första veckorna och vad behöver du göra innan kursstarten?

På den här sidan finns information du behöver inför att programmet startar. Sidan uppdateras löpande. 

Upprop och reservantagning

Programmet startar med obligatoriskt upprop och registrering. Meddela i god tid innan uppropet om du får förhinder.

Distriktssköterskeprogrammet startar tisdagen den 27 augusti, kl. 10.15 med obligatoriskt upprop och registrering på Campus US i Linköping för alla studenter oavsett studieort. Lokal meddelas på den här sidan närmare programstarten.

Vad händer om jag inte kommer till uppropet?

Uppropet är obligatoriskt. Om du får förhinder måste du meddela kursansvarig Marie Mattisson via e-post sskspec@liu.se i god tid innan uppropet för att behålla din plats. Om du inte hör av dig och uteblir från uppropet, förlorar du din plats. 

När kallas reserver?

Vi börjar kalla reserver direkt efter urvalet. Är du antagen eller reserv får du ett mejl med ett formulär där du bekräftar din plats/reservplats. Vartefter platser blir lediga kontaktar vi dig som står på reservplats via telefon, e-post eller sms.

Om programmet

Distriktssköterskeprogrammet läses på helfart (motsvarande 40 timmars arbetstid per vecka) under sammanlagt två och en halv termin. Programmet består av nio kurser omfattande totalt 75 högskolepoäng (hp).

Tänk på att tempot är högre på avancerad nivå jämfört med utbildningar på grundnivå. Avsätt därför tillräckligt med tid för studier varje vecka.

Studierna är i huvudsak campusförlagda, vilket innebär att undervisning sker vid campus US i Linköping och/eller Campus Norrköping, cirka en dag per vecka. Fysiska träffar varvas med undervisning digitalt via Zoom. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker i Östergötland respektive Sörmland, beroende på vilken studieort du är antagen till, men kan i undantagsfall beredas på annan ort i mån av plats.

Studenter med studieort Nyköping har möjlighet att använda resurser vid Campus Nyköping. Skriftliga salsexaminationer skrivs i regel vid Campus Linköping (Valla eller US) för studenter med studieort Linköping, och vid Campus Nyköping för studenter med studieort Nyköping.

Kurser inom programmet och terminsöversikt

Ladda ner terminsöversikten för att få en övergripande bild av programmet.

Terminsöversikt för distriktssköterskeprogrammet (pdf)

Termin 1

Kurs 1: Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp
Kurs 2: Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Kurs 3: Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 hp
Kurs 4: Examensarbete i omvårdnad, 15 hp*

Termin 2

Kurs 5: Barnhälsovård och elevhälsa, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Kurs 6: Patientdelaktighet och egenvård ur primärvårdsperspektiv, 7,5 hp
Kurs 7: Livsvillkor, hälsa och ohälsa bland unga vuxna, medelålders och äldre I, 7,5 hp
Kurs 8: Livsvillkor, hälsa och ohälsa bland unga vuxna, medelålders och äldre II, 7,5 hp (uppstart)

Termin 3

Kurs 8: Livsvillkor, hälsa och ohälsa bland unga vuxna, medelålders och äldre II, 7,5 hp (fortsättning)
Kurs 9: Primärvård och hemsjukvård, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

*Kurs 4, 15 hp finns i termin 2 och 3.

Beskrivning av termin 1

Kurser första perioden

Programmet startar med kursen ”Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp” (kurskod 8SSA04). Kursen läses på halvfart (ojämna veckor). Samtidigt med denna kurs läser du även ”Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa, 7,5 hp” (kurskod SSA03) på halvfart (jämna veckor). Dessa två kurser pågår under totalt tio veckor och avslutas i vecka 44.

Kurser andra perioden

I vecka 45 påbörjar du två nya kurser som båda går på halvfart; ”Systematisk undersökningsmetodik avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 hp” (kurskod 8SSA01) och ”Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska, 15 hp” (kurskod 8DIA41) eller ”Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, 15 hp” (kurskod 8DIA40).

Kursen 8SSA01 är generisk och du läser den tillsammans med studenter på andra specialistsjuksköterskeprogram. Under första terminen påbörjar du tillsammans med en medstudent ert examensarbete, alternativt självständigt arbete (kurskod 8DIA41/8DIA40) som sedan fortlöper under andra och tredje terminen.

Pedagogisk modell vid Medicinska fakulteten

Vid Medicinska fakultetens samtliga utbildningar tillämpas den pedagogiska modellen problembaserat lärande, PBL, vilken betonar studentens ansvar för sitt lärande. Arbetsformerna under utbildningens gång är basgruppsarbete, föreläsningar, seminarier och examinationer för att stödja utvecklingen av ett kritiskt och utforskande förhållningssätt samt förmågan att arbeta i grupp. Basgruppsarbetet är det centrala arbetssättet för att bearbeta och lära under hela studietiden. Basgrupp innebär att studenterna arbetar tillsammans med utgångspunkt från verklighetsnära situationer eller problem med relevans för distriktssköterskeutbildningen.

Grunden i PBL är att söka sin egen kunskap utifrån lärandemålen för utbildningen, vilket innebär att ingen obligatorisk litteratur finns tillgänglig. En referenslitteraturlista finns i kursrummet på Lisam, som presenterar relevant litteratur för hela utbildningen.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Det ingår två perioder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i programmet. Den första VFU-perioden startar vårterminen 2025 och har fokus på barnhälsovård och elevhälsa (sammanlagt 24 pass). Den andra VFU-perioden startar hösten 2025, med fokus på primärvård och hemsjukvård (sammanlagt 24 pass).

Universitetet ordnar med VFU-platser. För dig med studieort Linköping sker VFU:n i Östergötlands län, medan du som har studieort Nyköping gör VFU i Sörmlands län. Du får vara beredd på att resa inom respektive region och stå för de kostnader som det kan medföra, för att kunna genomföra din VFU. VFU kan genomföras på hemorten om lämplig plats kan beredas där.

Kurslitteratur

Uppdaterad litteraturlista för ht 2024 blir klar innan terminsstart. Nedan ser du litteraturlistan som gällde ht 2023.

Litteraturlista ht 2023 (pdf)

Preliminärt schema

Vad händer de första dagarna?

Efter uppropet får du information om den inledande kursen ”Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad” (kurskod 8SSA04). Därefter följer information om biblioteket och dess resurser. Dagen är slut cirka kl. 17.00.

Dag två, på onsdagen, får du information om distriktssköterskeprogrammet, samt föreläsningar om kärnkompetenser på avancerad nivå.

Både första och andra dagen (tisdag och onsdag) är på plats fysiskt på Campus US i Linköping. Passen är gemensamma med andra specialistsjuksköterskeprogram vid Medicinska fakulteten.

Måndagen den 2 september startar kursen ”Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa” (kurskod 8SSA03). Kursen går på halvfart och läses enbart av distriktssköterskestudenter.

Preliminärt schema vecka 35 

  • Tisdag 27 augusti, kl. 10.15–17.00: Campus US, Linköping.
  • Onsdag 28 augusti, kl. 09.15–16.30: Campus US, Linköping.
  • Torsdag 29 augusti, kl. 09.15–15.00: Via Zoom.
  • Fredag 30 augusti: Egna studier. 

Preliminärt schemat vecka 36

  • Måndag 2 september, kl. 09.15–15.00: Campus US, Linköping.
  • Tisdag 3 september, kl. 08.15–15.00: Via Zoom.
  • Onsdag 4 september: Egna studier.
  • Torsdag 5 september: Egna studier.
  • Fredag 6 september: Egna studier.

Rekommendationer inför studiestarten

Förbered dig inför studierna genom att repetera sådant du lärde dig under grundutbildningen till sjuksköterska. Du bör också läsa på om problembaserat lärande - den pedagogiska modell som används vid Medicinska fakulteten.

Repetera dina kunskaper

Studierna är på avancerad nivå, vilket innebär att de utgår ifrån och bygger vidare på kunskaper från grundutbildningen. Inför studiestarten rekommenderar vi att du utifrån ditt eget behov repeterar grunder i anatomi och fysiologi, allmän farmakologi, omvårdnadsprocessen och vetenskaplig metod.

Ladda ner Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor (Svensk sjuksköterskeförening)

Läs på om problembaserat lärande (PBL)

Undervisningen bygger på problembaserat lärande (PBL) och baseras till stor del på självständiga studier. Du erbjuds olika lärandeaktiviteter i form av basgruppsarbete, seminarier, färdighetsträningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och föreläsningar som ger dig förutsättningar och stöd i din lärandeprocess.

Har du inte tidigare gått kurser med problembaserat lärande som pedagogisk modell, kan du ha nytta av att läsa mer om just PBL. Här på webbplatsen finns både skriftlig information och ett antal filmer som beskriver metoden. Titta gärna igenom dem så att du är förberedd inför kursstart.

LiU-id och lärplattform

Som student vid Linköpings universitet får du ett LiU-id. Det är en central användaridentitet som ger dig tillgång till bland annat e-post och lärplattformen Lisam.

LiU-id ger dig åtkomst till universitetets it-tjänster

Du som är student vid Linköpings universitet tilldelas ett it-konto, kallat LiU-id. Det är en central användaridentitet med ett användarnamn och ett lösenord som du använder vid inloggning till alla universitetets it-tjänster.

När du aktiverat ditt LiU-id, får du åtkomst till ditt elektroniska kursskal och kursrum på kursplattformen Lisam. Här kan du redan innan kursstart botanisera och titta på kursinnehållet. Kursrummet hittar du i Lisam så fort det är skapat och du har aktiverat ditt LiU-id.

Lärplattformen Lisam

Vid Linköpings universitet används den digitala lärplattformen Lisam för pedagogisk kommunikation mellan lärare och studenter. I Lisam hittar du din e-post, dina kursrum och samarbetsytor.

Ta för vana att kolla i kursrummet ofta, då information ständigt förändras och uppdateras, framför allt schemat och dess innehåll.

Tillgång till digitala tjänster

Vanliga frågor om åtkomst till digitala resurser på LiU.

Har du studerat på LiU tidigare?

Om ditt LiU-id är inaktivt, behöver du aktivera det igen för att komma åt kursrummet i Lisam. Annars dyker det upp så snart det öppnar.

Är du ny student?

Innan du registrerat dig har du begränsad tillgång till information i kursrummet i Lisam. Full access får du efter uppropet.

Allt på ett ställe: Liunet student

Tillgång till studenternas intranät "Liunet student" får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Kontaktpersoner

Hitta till Campus US

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU