En utbildning för dig som skolledare i folkhögskolan. Utbildningen stärker dig i den ideologiska dimensionen av skolledarrollen och ger möjlighet att fokusera på utbildningsformens särskilda behov, position och dagordning.

Målgrupp

Skolledare, rektorer eller anställda med motsvarande ledarfunktioner vid folkhögskolor.

Om utbildningen

I utbildningen behandlas folkbildningsideologi och samtida utmaningar. Vi fokuserar särskilt på folkhögskolans framväxt, organisation, uppdrag, mål och position i förhållande till det omgivande utbildningslandskapet.

Kursen har tidigare getts i samverkan med intresseorganisationerna Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.

Innehåll

I utbildningen går vi igenom:

  • folkhögskolans framväxt, organisation, uppdrag, mål och position i förhållande till det omgivande utbildningslandskapet
  • folkbildningens idéer och grundläggande värden i relation till folkhögskolans verksamheter
  • folkhögskolans aktuella utmaningar med utgångspunkt i skolledarrollen och i förhållande till aktuell folkbildningsforskning
  • vilka sätt folkhögskolan som en bildningsinstitution kan bidra till lärande och samhälleliga förändringsprocesser

Genomförande

Undervisningen består förslagsvis av tre fysiska kursdagar, en kursdag online och däremellan flexibla lärformer enskilt och i grupp. Den här utbildningen kan även skräddarsys efter de behov som finns i just din organisation. Det finns stora möjligheter att designa er egen kurs och påverka utbildningens omfattning, innehåll och när, var och hur utbildningen ska genomföras. En skräddarsydd utbildning kan hållas i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online.

Omfattning och examination

Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng, vilket motsvarar cirka 200 timmar. Som uppdragsgivare kan du välja om utbildningen ska genomföras med eller utan examination och erhållande av högskolepoäng. Utan avslutande examination erhålls ett kursintyg.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan.

Deltagare om utbildningen

Utbildningen innehöll en bra blandning av allt. Särskilt bra var att kursen gav en bra grund i folkhögskoletraditionen och en klarare insikt i utmaningarna jag står i just nu. Jag fick också möta kollegor från skolor med stora olikheter, vilket var intressant och berikande.
Tidigare kursdeltagare

Fler utbildningar

Kontakt

Utbildningen ges av