Pojke som programmerar.
 

Linköpings universitet erbjuder på uppdrag av Skolverket en workshopserie som komplement till webbkursen ”Att programmera” som finns på skolverkets utbildningsportal. Under fyra workshops får du lära dig mer om Scratch, Micro:bit eller Python, och om programmering i undervisningen.

Målgrupp

Workshopsserien riktar sig i första hand till dig som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. I andra hand riktar sig workshopserien till lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken. Du ska vara verksam lärare, men behöver inte vara behörig matematik- eller tekniklärare.

Om utbildningen

”Att programmera” är en webbkurs som publicerades 2019 och ligger på Skolverkets utbildningsportal. Du hittar den på Skolverkets webbsida.

Undervisning och arbetsformer

Workshopserien består av 4 träffar, som innehåller föreläsningar, praktiska övningar, workshops och gruppdiskussioner. Den första träffen är en gemensam träff där alla deltagare inom workshopserien deltar vid samma tillfälle och går igenom grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är ni som deltar indelade i tre spår:

  • Scratch
  • Micro:bit
  • Python.

Innehåll

Träffarna innehåller bland annat:

  • Introduktion i programmering i undervisningen kopplat till centralt innehåll i läroplanen.
  • Introduktion i datalogiskt tänkande.
  • Introduktion av grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
  • Arbete med uppgifter från webbkursen, samt en särskild kursuppgift för workshopdeltagare, tillsammans i par eller studiegrupper och under handledning av workshopledare.

Omfattning och examination

Den totala omfattningen i tid för att följa ett spår och delta i workshoparna beräknas till 20 timmar (varav workshops 7 timmar). Huvudmannen ansvarar för att deltagarna får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen, och ansvarar för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av

Inspirationsmaterial för teknikundervisning

Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan -CETIS, arbetar för att stimulera och utveckla teknikundervisning.

Du som lärare kan till exempel använda CETIS kostnadsfria inspirationsmaterial i din egen teknikundervisning, inspireras av tekniksagor för förskolan och ta del av de senaste nyheterna för teknikundervisning i tidskriften "Teknikundervisning i skolan".