En man diskuterar med läraren i en klassrumsmiljö.
iStock/SDI Productions

En utbildning för dig som leder vuxnas lärande och vill få fördjupad kunskap om vuxnas lärprocess. Utbildningen hjälper dig att utveckla din egen pedagogiska verktygslåda av både teoretisk och praktisk kunskap om vuxnas lärande. 

Den här utbildningen är inriktad på det praktiska lärandet och undervisningen inom vuxenutbildningen. Kanske har du en lärarutbildning som riktar sig till yngre elever och vill ha stöd i att leda vuxnas lärprocesser? Utbildningen kopplar samman den senaste teoretiska kunskapen från LiU:s världsledande forskning om vuxnas lärande med praktisk kunskap om undervisningsformer, planering, undervisning, bedömning och utvärdering. Målet är att kursen leder till att du får med dig en egen praktisk verktygslåda som du har användning för i olika situationer i klassrummet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till lärare eller andra yrkeskategorier som leder vuxnas lärande på Komvux, folkhögskola eller annan utbildningsform.  

Om utbildningen  

Innehåll

Utbildningen ger dig olika pedagogiska perspektiv på vuxnas lärande och utrymme för reflektion kring den egna undervisningspraktiken.
I kursen behandlas:

  • olika teorier kring lärande, ledarskap och grupprocesser utifrån vad det innebär att leda en lärprocess för vuxna
  • olika undervisningsformer och hur de inverkar på en lärprocess och den vuxne studiedeltagaren
  • reflektion kring didaktiska val i relation till planering, genomförande och utvärdering av lärandesituationer för vuxna
  • inslag av kursdeltagarnas erfarenheter och reflektioner kring utvecklingsbehov som lärare.

Genomförande

Träffar på plats kan kombineras med träffar online. Undervisningen består förslagsvis av föreläsningar, seminarier, basgruppsarbete och redovisningar. Inför respektive kurstillfälle läser du litteratur och under kurstillfällena varvas bearbetning av litteraturen med föreläsningar och praktiska övningar. Kursuppgifterna är nära relaterade till den egna undervisningen.

Omfattning och examination

Utbildningen kan genomföras med eller utan examination och erhållande av högskolepoäng. För dig som vill erhålla 7.5 högskolepoäng efter avslutad utbildning sker examinationen genom skriftlig inlämningsuppgift och muntligt seminarium. Utan avslutande examination erhålls ett kursintyg.

Skräddarsydd kompetensutveckling

Den här utbildningen kan även skräddarsys efter de behov som finns i just din organisation.

Det finns stora möjligheter för er som uppdragsgivare att designa er egen kurs och påverka utbildningens omfattning, innehåll och när, var och hur utbildningen ska genomföras. En skräddarsydd utbildning kan hållas i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online. Ni kan också välja om utbildningen ska innehålla examination och erhållande av högskolepoäng eller inte.

Välkommen att kontakta oss för en skräddarsydd kompetensutveckling!

Mejla oss

Fler utbildningar för dig som arbetar inom vuxenutbildning

LiU bedriver ledande forskning om vuxnas lärande

Vid Linköpings universitet finns en av de mest framträdande forskningsmiljöerna inom området vuxnas lärande, såväl nationellt som internationellt. Våra utbildningar har nära koppling till forskningen inom området, vilket innebär att du som deltagare får med dig aktuella kunskaper ut i arbetslivet som bygger på den senaste forskningen.

Kontakt

Utbildningen ges av