Yrkeslärande och professionellt lärande mellan utbildning och arbetsliv

Mitt forskningsintresse berör spänningsfältet mellan utbildning och arbete ur flera aspekter. Ett intresse rör identitetsformering där jag har studerat olika professioner och yrkesgrupper såsom lärare, statsvetare, psykologer, poliser och forensiker. Ett andra intresse handlar om simulering som metod för yrkes- och interprofessionellt lärande inom hälso- och sjukvården samt gymnasial yrkesutbildning. I dessa studier fokuseras sociomateriella relationer i den pedagogiska verksamheten och dess effekter. Jag medverkar även i studier av vuxenutbildning och folkbildning med specifikt intresse för frågor om hur vuxenutbildning och folkbildning kan bidra till migranters sociala inkludering.

CV och uppdrag

CV

2021 Biträdande professor i pedagogik

2017 Docent i pedagogik

2009 Fil dr i pedagogik

 

 

Uppdrag

  • Ledamot i forskarutbildning- och docentnämnden vid Området för Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig för det seminariet om yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Publikationer

2023

2022

2021

Nedžad Mešić, Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Sofia Nyström (2021) Mobilisering av resurser Utbildning i migrationens tid: viljor, organisering och villkor för inkludering, s. 147-168

Forskning

Nyheter

Undervisning

Medarbetare

Handledning

Organisation