Fotografi av Sofia Nyström

Sofia Nyström

Biträdande professor

Yrkeslärande och professionellt lärande mellan utbildning och arbetsliv

Mitt forskningsintresse berör spänningsfältet mellan utbildning och arbete ur flera aspekter. Ett intresse rör identitetsformering där jag har studerat olika professioner och yrkesgrupper såsom lärare, statsvetare, psykologer, poliser och forensiker. Ett andra intresse handlar om simulering som metod för yrkes- och interprofessionellt lärande inom hälso- och sjukvården samt gymnasial yrkesutbildning. I dessa studier fokuseras sociomateriella relationer i den pedagogiska verksamheten och dess effekter. Jag medverkar även i studier av vuxenutbildning och folkbildning med specifikt intresse för frågor om hur vuxenutbildning och folkbildning kan bidra till migranters sociala inkludering.

CV och uppdrag

CV

2021 Biträdande professor i pedagogik

2017 Docent i pedagogik

2009 Fil dr i pedagogik

 

 

Uppdrag

  • Ledamot i forskarutbildning- och docentnämnden vid Området för Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig för det seminariet om yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Publikationer

2024

Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Helena Colliander, Nedzad Mesic, Sofia Nordmark, Sofia Nyström, Maria Rydell (2024) Vägar fram Vägar fram? : Den sociala rörlighetens banor i migrationens Sverige
Sofia Nyström, Song-ee Ahn (2024) Teaching with simulators in vocational education and training - From a storing place to a new colleague Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, Vol. 138, Artikel 104409 Vidare till DOI

2023

Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Helena Colliander, Nedzad Mesic, Sofia Nordmark, Sofia Nyström, Maria Rydell (2023) Migration, språkligt lärande och social inkludering Resultatdialog 2023, s. 44-47
Song-ee Ahn, Sofia Nyström (2023) The professional bodies of VET teachers in the context of simulation-based training for vocational learning Vocations and Learning, Vol. 16, s. 141-156 Vidare till DOI
Sofia Nyström, Andreas Fejes, Nedzad Mesic (2023) Social Inclusion Beyond Education and Work: Migrants Meaning‐Making Towards Social Inclusion Social Inclusion, Vol. 11 Vidare till DOI

Forskning

Forskningsnätverk

Nyheter

Undervisning

Medarbetare

Handledning

Organisation