Yrkeslärande och professionellt lärande mellan utbildning och arbetsliv

Mitt forskningsintresse berör olika aspekter av professionellt lärande.  Min avhandling handlade om studenters professionsutveckling i övergången mellan högre utbildning och arbetsliv. Mitt nuvarande forskningsintresse berör lärande och utveckling av professionell kunskap inom högre utbildning och arbetsliv och jag har ett särskilt intresse för identitetsutveckling, interprofessionellt lärande och handledning.

Bland annat har jag studerat hur man lär sig forensisk kunskap och utvecklar en identitet som forensiker inom ramen för en arbetsplatsförlagd internutbildning vid Nationellt forensiskt centrum (NFC). Studien hade ett särskilt fokus på hur handledning arrangeras och genomförs.

Just nu är mitt fokus på en studie som berör ”Interprofessionellt lärande i simuleringsbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar”. Projektets syfte är att utveckla kunskap om hur kompetenser för interprofessionellt teamarbete kan utvecklas inom simuleringsbaserade lärandemiljöer. Det är ett interdisciplinärt samarbete mellan forskargrupper, Medicinsk Pedagogik vid HU, Linköpings universitet, Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering och Träning vid Karolinska Institutet och LETStudion (The University of Gothenburg Learning and Media Technology Studio) Göteborgs universitet.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Nedžad Mešić, Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Sofia Nyström (2021) Mobilisering av resurser Utbildning i migrationens tid , s. 147-168

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Nedžad Mešić, Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Sofia Nyström (2021) Mobilisering av resurser Utbildning i migrationens tid , s. 147-168

MedarbetareVisa/dölj innehåll