Kvinna i klassrumsmiljö.
IStock/xavierarnau

En utbildning för dig som vill öka din kunskap om vilka stödbehov som kan finnas inom vuxenutbildningen och hur din undervisning kan anpassas till olika individer. 

Att möta individer med ett behov av särskilt stöd kan vara en central utmaning för dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Den här utbildningen hjälper dig som lärare inom vuxenutbildning att skapa en inkluderande miljö med goda lärsitutioner för alla deltagare. Du får också kunskap om olika diagnoser och tillstånd som NPF, ADHD, autism, PTSD och psykisk ohälsa som kan kräva ett omfattande pedagogiskt stöd.

Målgrupp

För dig som arbetar som lärare inom Komvux, folkhögskola eller annan vuxenutbildning och som vill orientera sig inom det specialpedagogiska fältet med särskild inriktning mot vuxnas lärande.

Om utbildningen

Innehåll

I utbildningen behandlas inkluderande vuxenpedagogik utifrån fyra teman:

  1. Specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt
  2. Ett professionellt förhållningssätt som utgår från vuxendeltagares olikheter
  3. Att skapa goda lärsituationer på individ-, grupp- och organisationsnivå
  4. En inkluderande vuxenpedagogik, pedagogiska och didaktiska utmaningar

Genomförande

Träffar på plats kan kombineras med träffar online. Undervisningen består förslagsvis av föreläsningar, seminarier, basgruppsarbete och redovisningar. Inför respektive kurstillfälle läser du litteratur och under kurstillfällena varvas bearbetning av litteraturen med föreläsningar och praktiska övningar. Kursuppgifterna är nära relaterade till den egna undervisningen.

Omfattning och examination

Utbildningen ger 7.5 hp vilket motsvarar cirka 200 timmars studier. Utbildningen kan genomföras med eller utan examination och erhållande av högskolepoäng. För dig som vill erhålla högskolepoäng efter avslutad utbildning sker examinationen genom skriftlig inlämningsuppgift. Utan avslutande examination erhålls ett kursintyg.

Skräddarsydd kompetensutveckling

Den här utbildningen kan även skräddarsys efter de behov som finns i just din organisation.

Det finns stora möjligheter för er som uppdragsgivare att designa er egen kurs och påverka utbildningens omfattning, innehåll och när, var och hur utbildningen ska genomföras. En skräddarsydd utbildning kan hållas i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online. Ni kan också välja om utbildningen ska innehålla examination och erhållande av högskolepoäng eller inte.

Välkommen att kontakta oss för en skräddarsydd kompetensutveckling!

Mejla oss

Fler utbildningar för dig som arbetar med vuxenutbildning

LiU bedriver världsledande forskning om vuxnas lärande

Vid Linköpings universitet finns en av de mest framträdande forskningsmiljöerna inom området vuxnas lärande, såväl nationellt som internationellt. Våra utbildningar har nära koppling till forskningen inom området, vilket innebär att du som deltagare får med dig aktuella kunskaper ut i arbetslivet som bygger på den senaste forskningen.

Kontakt

Utbildningen ges av