En manlig lärare pratar med en student i klassrummet.
iStock/SDI Productions

För dig som arbetar på Komvux och vill stärka din kunskap om vuxnas lärande och vad som särskiljer Komvux som utbildningsform när det gäller dess organisering och förutsättningar. 

Komvux skiljer sig till stor del från andra utbildningsformer bland annat genom dess organisering, förutsättningar, andraspråksperspektivet och det flexibla arbetssättet. Kanske är du utbildad för att arbeta inom en annan skolform och känner ett behov av att fördjupa din förståelse för hur just Komvux fungerar? Den här utbildningen är ditt stöd i den särskilda uppgiften att arbeta med vuxnas lärande inom kommunal vuxenutbildning. Utbildningen ökar din teoretiska kunskap och ger möjlighet till utbyte av erfarenheter mellan er kursdeltagare.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i kommunal vuxenutbildning. Du kan vara lärare, studievägledare eller annan personal anställd på Komvux.

Om utbildningen

Innehåll

I utbildningen behandlas fem övergripande teman:

  1. Komvux historia, organisation, uppdrag, mål och styrning.
  2. Vuxnas lärande i relation till de specifika sammanhang och villkor som finns inom utbildningsformen.
  3. Den vuxenstuderande och dennes förutsättningar för livslångt lärande och deltagande i studier på Komvux.
  4. Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap.
  5. Uppföljning och bedömning av vuxenstuderandes kunskaper.

Genomförande

Träffar på plats kan kombineras med träffar online. Undervisningen består förslagsvis av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Inför respektive kurstillfälle läser du litteratur och under kurstillfällena varvas bearbetning av litteraturen med föreläsningar och praktiska övningar. Alla kursuppgifter är nära relaterade till din egen undervisning.

Omfattning och examination

Utbildningen ger 7.5 hp vilket motsvarar cirka 200 timmars studier. Utbildningen kan genomföras med eller utan examination och erhållande av högskolepoäng. För dig som vill erhålla 7.5 högskolepoäng efter avslutad utbildning sker examinationen genom skriftlig inlämningsuppgift. Utan avslutande examination erhålls ett kursintyg.

Skräddarsydd kompetensutveckling

Den här utbildningen kan även skräddarsys efter de behov som finns i just din organisation.

Det finns stora möjligheter för er som uppdragsgivare att designa er egen kurs och påverka utbildningens omfattning, innehåll och när, var och hur utbildningen ska genomföras. En skräddarsydd utbildning kan hållas i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online. Ni kan också välja om utbildningen ska innehålla examination och erhållande av högskolepoäng eller inte.

Välkommen att kontakta oss för en skräddarsydd kompetensutveckling!

Mejla oss

Fler utbildningar för dig som arbetar med vuxenutbildning

LiU bedriver världsledande forskning om vuxnas lärande

Vid Linköpings universitet finns en av de mest framträdande forskningsmiljöerna inom området vuxnas lärande, såväl nationellt som internationellt. Våra utbildningar har nära koppling till forskningen inom området, vilket innebär att du som deltagare får med dig aktuella kunskaper ut i arbetslivet som bygger på den senaste forskningen.

Kontakt

Utbildningen ges av